Slider

Obowiązek alimentacyjny

data i miejsce: 7 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy OPS, PCPR.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy na temat obowiązku alimentacyjnego, w zakresie niezbędnym w pracy pracownika socjalnego.

prowadzący: sędzia rodzinny od 25 lat, wcześniej orzekający w sądzie karnym, były prokurator, Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych. Autorka wielu publikacji. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. od 20 lat prowadzi wykłady dot. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, spraw rodzinnych, ubezwłasnowolnień, autorka kilku artykułów z powyższej tematyki, autorka komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; absolwent prawa UJ.

program:

  • Co to są alimenty
  • Postacie obowiązku alimentacyjnego
  • Legitymacja czynna i bierna przy składaniu pozwów – kto i od kogo może dochodzić alimentów, ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe
  • Zasady ustalania wysokości alimentów
  • Właściwość sądu
  • Postępowanie przed sądem
  • Postępowanie dowodowe
  • Wniosek o zabezpieczenie
  • Ustanie obowiązku alimentacyjnego

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 24.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 31 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów