Slider

 

Anna Łyżwa
Dyrektor FRDL MISTiA

12 633 51 54
anna.lyzwa@mistia.org.pl
Wojciech Odzimek
Wicedyrektor FRDL MISTiA
12 633 51 54
wojciech.odzimek@mistia.org.pl
Dawid Hoinkis
Kierownik Zespołu
ds. Doradztwa i Rozwoju
12 633 51 54
dawid.hoinkis@mistia.org.pl
Grażyna Koprowska
Kierownik Zespołu
ds. Forów Samorządowych
12 633 51 54
grazyna.koprowska@mistia.org.pl
Tomasz Mazur
Kierownik Zespołu Administracji
12 633 51 54
tomasz.mazur@mistia.org.pl
Jolanta Przejczowska
Zespół ds. Szkoleń
12 633 51 54
jolanta.przejczowska@mistia.org.pl
Anatol Władyka
Zespół ds. Doradztwa i Rozwoju
12 633 51 54
anatol.wladyka@mistia.org.pl
Katarzyna Bąk
Główna Księgowa
12 633 51 54
katarzyna.bak@mistia.org.pl
Font Resize
Kontrast Tytułów