Slider

Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego.

Obszar tem­aty­czny pro­jek­tu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa/ Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami
Insty­tuc­ja kontraktująca/sponsor: Min­is­terst­wo Spraw Wewnętrznych i Administracji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Lid­er pro­jek­tu: FRDL MIS­T­iA
Part­nerzy pro­jek­tu: Miasto Czeladź, Miasto Chorzów, Gmina Mikołów, Gmina Pszczyna, Miasto Wodzisław Śląski
Czas realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020

Celem dwuletniego projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w 8 miastach na Śląsku. Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, inicjowanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców. Wdrożone zostaną nowe rozwiązania zarządcze, urzędy zostaną doposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, a pracownicy samorządowi wezmą udział w kilkudziesięciu szkoleniach dziedzinowych i ogólnych. Budżet projektu to ponad milion złotych.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”, gwarantują systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez urzędy śląskich miast, a tym samym wpływają pozytywnie na warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakość życia mieszkańców, spełniając ich rosnące oczekiwania względem organów administracji publicznej. Przyczynią się także do promocji i implementacji działań usprawniających i proinnowacyjnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Cel projektu jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz obowiązującymi strategiami gmin-partnerów.

Font Resize
Kontrast Tytułów