Slider

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500 + (Termin potwierdzony)

17 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego wykładowca omówi wprowadzone zmiany dotyczące przyznawania świadczenia 500 + m.in. nowe terminy, nowe uprawnienia i nowe okresy zasiłkowe.

ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy OPS oraz jst zajmujący się świadczeniem 500 +.

PROGRAM:

 1. Nowe definicje w ustawie- rodzina , dziecko.
 2. Rodzice samotnie wychowujący dziecko a alimentacja dzieci.
 3. 500 + w systemie pieczy zastępczej.
 4. Nowe terminy składania wniosków.
 5. Nowe uprawnienia –zgon rodzica a uprawnienia dla opiekunów dziecka.
 6. Rezygnacja z kryterium dochodowego.
 7. Postępowanie w sprawie przyznawania świadczenia wychowawczego.
 8. Procedury przyznawania świadczenia wychowawczego.
 9. Relacja kpa a ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 10. Czynność materialno-techniczna i wydawanie decyzji administracyjnej.
 11. Nowe okresy zasiłkowe.
 12. Upoważnienia dla pracowników.
 13. Ustawa a stosowanie RODO
 14. Koordynacja świadczenia wychowawczego.
 15. Przepisy przejściowe.
 16. Zmiany w innych ustawach.
 17. Sprawozdania i koszty obsługi projektu.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat nowelizacji ustawy 500+
 • Omówienie m.in. kwestii dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych.
 • Zdobycie informacji na temat sprawozdawczości.

PROWADZĄCY: 

Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu procedur administracyjnych (Kpa), szkoląca od kilku lat pracowników administracji samorządowej
i rządowej.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  3 czerwca 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 10 czerwca   2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek adres email: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów