Slider

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

data i miejsce: 8 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: zarządcy, administratorzy nieruchomości stanowiących własność gminy oraz pracownicy urzędów gmin zajmujący się gospodarowaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przedstawienie informacji o nowych obowiązkach, które czekają organy gmin w szczególności w zakresie aktualizacji zasad wynajmowania mieszkań komunalnych, zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a także bieżącego zarządzania mieniem jednostek samorządu terytorialnego

prowadzący: długoletni pracownik samorządowy odpowiedzialny m.in. za zarządzanie mieniem komunalnym oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

program:

  • Uwarunkowania prawne

– Cele zmian Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

– Terminy wejścia w życie ustaw.    

  • Zmiany definicji ustawowych     

– mieszkaniowego zasobu gminy,

– publicznego zasobu gminy,

– miejscowości pobliskiej,

– kosztów utrzymania lokalu,

  • Nowe zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi      

– normy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,

– nowe zasady nadawania uprawnienia do najmu socjalnego lokalu oraz skutki braku takiego uprawnienia,    

– deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego oraz oświadczenie majątkowe, podstawą ubiegania się o zawarcie umowy najmu,

  • Wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy najmu lokalu mieszkalnego      

– z powodu zwłoki z zapłatą czynszu, a także z powodu zwłoki z zapłatą opłat niezależnych od właściciela,

– zmiana zasad wypowiedzenia z powodu niezamieszkiwania najemcy w lokalu oraz z powodu posiadania tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości lub pobliskiej miejscowości,

– weryfikacja kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu.

  • Obowiązki organów samorządu terytorialnego,         

– nowe obowiązki do uwzględnienia w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobie gminy,

– nowe kryteria do uwzględnienia w zasadach wynajmu komunalnych lokali mieszkalnych

– zasady najmu socjalnego lokalu,

  • Skutki prawne nowelizacji :

– ustawy-Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie opróżniania lokali mieszkalnych,

– ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

  • Dyskusja   

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 25.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 1 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów