+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Nowe regulacje prawne dla gmin związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

data i miejsce: 18 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy organów administracji publicznej i samorządowej odpowiedzialni za planowanie przestrzenne i gospodarkę nieruchomościami, członkowie zarządów gmin i inne osoby związane z gospodarowaniem mieniem gminy w zakresie nieruchomości.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie nowych regulacji związanych ze specustawą mieszkaniową i zakresu jej obowiązywania dla gmin. Omówienie zmian w planowaniu przestrzennym oraz innych przepisach prawa, skutków prawnych i faktycznych dla gmin i właścicieli nieruchomości.

prowadzący: prawnik, specjalista z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie. Wspólnik Kancelarii prawnej i obrotu nieruchomościami, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

program:

  • Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy – katalog zmian związanych z prawem do zabudowy nieruchomości – lokalizacja inwestycji a postanowienia studium kierunków zagospodarowania i rozwoju a postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Forma i procedura wystąpienia inwestora o lokalizację inwestycji mieszkaniowej lub innej
  • Kompetencje organów gminy-obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta i rady gminy
  • Forma prawna zgody lokalizacyjnej i przesłanki konieczne do jej uzyskania przez inwestora – zakres zobowiązań gminy
  • Terminy wydania zgody lokalizacyjnej w formie uchwały rady gminy i możliwości jej zaskarżenia oraz jej wygaśnięcie
  • Skutki prawne uchwały o zgodzie lokalizacyjnej dla gminy i właścicieli sąsiadujących nieruchomości
  • Zmiany przepisów związanych z nieruchomościami rolnymi i innymi w zakresie możliwości ich zabudowy wprowadzone przez ustawę
  • Nowe formuła najmu lokali mieszkalnych zawarta w ustawie.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 4.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 11 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów