Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Nowe obowiązki w rachunkowości i podatku VAT w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2020 roku – po zmianach (klauzula nadużycia prawa , korekty VAT, „split payment”– obligatoryjny)

TERMIN  SZKOLENIA:  14 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

OPIS ZAJĘĆ:

Zapraszamy na szkolenie on-line,  którego celem jest  poznanie nowych obowiązków wynikających ze zmienionych przepisów w obszarze  rachunkowości I podatku VAT w jst, jednostkach budżetowych I samorządowych zakładach budżetowych w 2020 roku.

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:

Skarbników jst i głównych księgowych  jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

CELE I KORZYŚCI:

 • poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w obszarze szczegółowych zasad dotyczących wykonania i ewidencji  zdarzeń gospodarczych i finansowych, z wykorzystaniem podatku VAT  po  zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych.
 • Uczestnicy otrzymają obszerne materiały z zakresu rachunkowości i zmienionych przepisów podatku VAT, które wyjaśniają wiele problemów budzących wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności. W materiałach będą również procedury I zarządzenia związane z omawianymi tematami.

PROGRAM:

 1. Wybrane zagadnienia rachunkowe
 2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – po nowelizacjach wprowadzonych dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 3. Informacja dodatkowa – nowy element sprawozdania finansowego od 2018 roku- jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza- załącznik- zarządzenie i tabele)
 4. Przychody i koszty –   konta zespołu „7”,” 4” –  ewidencja, opis  – po zmianach
 5. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i  ich ewidencja  –  po zmianach przepisów:
 6. a) problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 6000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały ? jakie paragrafy?
 7. b) różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej
 8. Odsetki od nieterminowych spłat należności, zobowiązań i transakcji – ewidencja księgowa- zmiany
 9. VAT w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
 10. VAT JST- Gminy- klauzula nadużycia prawa
 11. Prewspółczynnik i proporcja – odliczenie podatku VAT- problemy/ czy będziemy korygować VAT wstecznie/
 12. Korekta odliczeń VAT: roczna, 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady
 • Przykładowe ewidencje rozlicze­nia VAT zaprezentowane na schema­tach – po centralizacji – w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej
 • „Split payment”- czyli system podzielonej płatności – obligatoryjny (również zarządzenie i ewidencja księgowa)

13. Inne zmiany

PROWADZĄCA – wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw
i innych urzędów państwowych i samorządowych.

CENA: 350 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: mailto:szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl do 9 kwietnia 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.

Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

Font Resize
Kontrast Tytułów