Slider

Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna

Data i miejsce: 2 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 26 marca 2019 r.

Adresaci: starostwa powiatowe, gminy, miasta na prawach powiatu,

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa, u której podstaw uchwalenia leży zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zniwelowanie bariery finansowej do korzystania z obsługi prawnej na etapie przedsądowym. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady funkcjonowania i organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, roli jst w realizacji pomocy prawnej oraz jej dostępności dla zainteresowanych osób.

Prowadzący: radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady  Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Krakowie. W  latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RKO.

Program:

  • Zasady  pomocy prawnej w porządku prawnym Unii Europejskiej
  • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
  • Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy prawnej
  • Rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ustawy
  • Organizacja i finasowanie nieodpłatnej pomocy prawnej
  • Na czym polega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia poradnictwa obywatelskiego
  • Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej
  • Ocena i analiza wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej , poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 19.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji  na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów