Slider

Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna

6 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 Szanowni Państwo,

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa, u której podstaw uchwalenia leży zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zniwelowanie bariery finansowej do korzystania z obsługi prawnej na etapie przedsądowym.

ADRESACI:

Pracownicy Starostw powiatowych, gmin, miast na prawach powiatu.

PROGRAM:

 • Zasady pomocy prawnej w porządku prawnym Unii Europejskiej
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 • Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy prawnej
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ustawy
 • Organizacja i finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Na czym polega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia poradnictwa obywatelskiego
 • Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Ocena i analiza wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej , poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

KORZYŚCI:

 • Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, roli jst
  w realizacji pomocy prawnej oraz jej dostępności dla zainteresowanych osób.
 • Zdobycie informacji nt. roli jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ustawy.

 PROWADZĄCY: 

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady  Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Krakowie. W  latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RKO.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  23 maja 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 30 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek adres email: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów