+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Nadchodzące zmiany w prawie pracy 2018/2019

28 listopada 2018, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w prawie pracy, jakie wejdą w życie w 2018 i 2019 roku, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy z tego zakresu i poznania rekomendowanych rozwiązań przy pojawiających się wątpliwościach interpretacyjnych.

ADRESACI:

Osoby, które na co dzień stosują przepisy prawa pracy, w szczególności kadra zarządzająca, kierownicy jednostek, pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

PROGRAM:

 1. Zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników. Możliwość uzyskiwania dodatkowych danych na podstawie zgody kandydata i pracownika,.
 2. Stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy RODO w kadrach.
 3. Obowiązki informacyjne pracodawcy, upoważnienia do przetwarzania danych, oświadczenia o zachowaniu w poufności.
 4. Monitoring pracowników – nowe przepisy w zakresie monitoringu wizyjnego, jak również dotyczące monitorowania służbowej poczty e-mail.
 5. Planowane zmiany w prawie pracy – omówienie projektu.
 6. Planowane zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS – omówienie projektu.
 7. Obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej.
 8. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.:
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe),
 • Ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza,
 • Informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem  pracy,
 • Zniszczenie dokumentacji pracowniczej,
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,
 • Informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci,
 • Przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.
 1. Pytania i odpowiedzi.
 2. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Uzyskanie informacji w zakresie zmian w prawie pracy, które wejdą w życie w 2018
  i 2019 roku.
 • Przeanalizowanie zmian w ujęciu praktycznym, poznanie rekomendowanych rozwiązań przy pojawiających się wątpliwościach interpretacyjnych.
 • Poznanie konsekwencji zmian z punktu widzenia pracodawcy i osób wykonujących jego obowiązki, w szczególności pracowników działów kadr.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

PROWADZĄCA:

Radca prawny specjalizujący się w zakresie prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona konsultantka i trenerka, koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a także instytucjach prywatnych
i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 9.11.2018 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 21.11.2018 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Karta zgłoszenia

Font Resize
Kontrast Tytułów