Slider

MS Word dla pracowników administracji publicznej – edycja dokumentów urzędniczych

22 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Ms Word jest najczęściej wykorzystywaną aplikacją do przygotowania i edycji dokumentów. Jednakże tak jak powszechna jest sama aplikacja, tak również powszechne są błędy w jej prawidłowym wykorzystaniu. Dokumenty często przygotowywane są z pominięciem prawidłowego wykorzystania akapitów, tabulatur, raczej rzadko są także wykorzystywane narzędzia do automatyzacji pracy, w tym pola obliczeniowe, korespondencja seryjna (zwłaszcza z wykorzystaniem reguł), czy też formanty i formularze. W związku z tym realne możliwości aplikacji są wciąż wykorzystywane w niewielkim stopniu, a mogłyby one znacząco usprawnić pracę instytucji publicznych.

Proponowane szkolenie ma na celu uporządkować podstawowe informacje dot. Ms Word, wykształcić dobre praktyki w zakresie używania aplikacji, a także zapoznać uczestników
z bardziej zaawansowanymi funkcjami programu, które będzie można wykorzystać
w codziennej pracy instytucji publicznej.

Szkolenie ma charakter praktyczny

(praca przy komputerach w pracowni informatycznej).

ADRESACI:

Pracownicy administracji publicznej na dowolnym stanowisku, którzy wykorzystują lub chcą zacząć wykorzystywać Ms Word w swojej pracy

PROGRAM:

  1. Podstawowe funkcje Ms Word – repetytorium.
  2. Aktywne pole w Ms Word (m.in. w zakresie przygotowania tabel obliczeniowych).
  3. Przygotowanie dokumentu do druku (marginesy, tabulatory, pola z danymi).
  4. Narzędzia automatyzujące obróbkę dokumentu (w tym. automatyczne spisy treści, spisy tabel, spisy odwołań, autoformatowanie dokumentu).
  5. Formularze w Ms Word, narzędzia blokujące całkowicie lub częściowo edycję dokumentu.
  6. Korespondencja seryjna, w tym zastosowanie reguł w korespondencji seryjnej (m. in. do różnicowania dokumentu ze względu na płeć odbiorcy).
  7. Pytania i odpowiedzi.
  8. Zakończenie szkolenia

KORZYŚCI:

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły ustrukturyzować swoją wiedzę z zakresu wykorzystania aplikacji MS Word. Poznają dobre praktyki z zakresu wykorzystania aplikacji, przede wszystkim z perspektywy pracy
w instytucji publicznej (w tym jednostki samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, publicznej jednostki oświatowej, etc.). Będą potrafili tworzyć formularze, korespondencję seryjną, będą również prawidłowo edytowali dokument i przygotowywali go do druku z zachowaniem odpowiednich standardów jakości, będą potrafili przygotować obszerniejszy dokument z wykorzystaniem pól automatyzujących pracę (m.in. generujących spisy treści), itp.

PROWADZĄCY: 

Koordynator projektów z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym przede wszystkim nauczania podstaw programowania. Ekspert z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Trener kompetencji cyfrowych, przede wszystkim w zakresie aplikacji biurowych, nauczania programowania oraz programowania
w Java Script.

CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 17.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Font Resize
Kontrast Tytułów