Slider

MS Excel dla pracowników administracji publicznej

10 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Ms Excel jest niezwykle użytecznym narzędziem, które może przyspieszyć, zautomatyzować do pewnego stopnia pracę w administracji publicznej. Program można wykorzystać z jednej strony do tworzenia arkuszy obliczeniowych, zliczania i kontrolowania urlopów, kalkulacji delegacji, kilometrówek, generowania dokumentów księgowych. Z drugiej zaś strony do tworzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia, publikacji, uczestników projektów, pracowników, etc. Wykorzystanie odpowiednich funkcji, formantów, makr może zautomatyzować pewne procesy, ułatwić ich kontrolę, nadzór.

Szkolenie ma na celu uporządkować podstawowe informacje dot. Ms Excel, wykształcić dobre praktyki
w zakresie używania aplikacji, a także zapoznać z bardziej zaawansowanymi funkcjami programu, które będzie można wykorzystać w codziennej pracy w instytucji publicznej.

Szkolenie ma charakter praktyczny

(praca przy komputerach w pracowni informatycznej).

ADRESACI:

Pracownicy administracji publicznej na dowolnym stanowisku, którzy wykorzystują lub chcą zacząć wykorzystywać Ms Excel w swojej pracy.

PROGRAM:

  1. Podstawowe funkcje Ms Excel – repetytorium.
  2. Najważniejsze funkcje Ms Excel przy przygotowaniu arkuszy obliczeniowych.
  3. Wykorzystanie Ms Excel jako bazy dany, porządkowanie treści, filtrowanie i sortowanie danych, wykorzystanie formatowania warunkowego.
  4. Przygotowanie dokumentu do druku, w tym dzielenie arkusza na strony, ustawianie nagłówków i stopek, ustawianie parametrów strony do druku.
  5. Formanty, makra i ich wykorzystanie przy tworzeniu zautomatyzowanych arkuszy (m.in. do wyliczania kilometrówek, list płac, dokumentów księgowych).
  6. Pytania i odpowiedzi.
  7. Zakończenie szkolenia. 

KORZYŚCI:

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły ustrukturyzować swoją wiedzę z zakresu wykorzystania aplikacji MS Excel. Poznają dobre praktyki z zakresu wykorzystania aplikacji, przede wszystkim z perspektywy pracy
w instytucji publicznej (w tym jednostki samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, publicznej jednostki oświatowej, etc.). Będą potrafiły tworzyć zeszyty, arkusze obliczeniowe, bazodanowe, przygotowywać dokumenty w Excelu do druku, porządkować, filtrować i wyszukiwać dane w dokumentach Excela.

PROWADZĄCY: 

Koordynator projektów z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym przede wszystkim nauczania podstaw programowania. Ekspert z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Trener kompetencji cyfrowych, przede wszystkim w zakresie aplikacji biurowych, nauczania programowania oraz programowania
w Java Script.

CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 5.06.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Font Resize
Kontrast Tytułów