Slider

MAŁOPOLSKI FESTIWAL INOWACJI

Miło nam poinformować, że po raz kolejny FRDL MISTiA w Krakowie bierze udział w Małopolskim Festiwalu Innowacji. Małopolski Festiwal Innowacji to tydzień poświęcony tematyce innowacji i nowoczesnych technologii. Tym razem odbędzie się w dniach 10-16 czerwca. W ramach Festiwalu odbędzie się szereg wydarzeń dotyczących innowacji, przedsiębiorczości, współpracy pomiędzy nauką i biznesem, projektom innowacyjnym.

FRDL MISTiA będzie realizować w ramach festiwalu bezpłatne konsultacje obejmują tematykę projektów współpracy ponadnarodowej w zakresie wypracowania innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej w obszarach tematycznych w akcjach edukacja szkolna, edukacja dorosłych, młodzież oraz powiązania projektów Erasmus+ z rozwojem systemów wsparcia regionalnych inteligentnych specjalizacji. Cel: wzrost wiedzy w zakresie tworzenia projektów współpracy ponadnarodowej programu Erasmus+, Grupa docelowa: Beneficjenci programu Erasmus+: JST, szkoły, NGO, instytucje szkoleniowe, Uniwersytety, i inne.

Konsultację będą prowadzone w dniach 11-12 czerwca 2019 r. w godzinach 09:00 – 14:00, w siedzibie MISTiA, ul. Floriańska 31, I piętro.

Obowiązują zgłoszenia mailowe na adres: magdalena.szczudlo@mistia.org.pl

Więcej info link w komentarzu:

www.innowacyjna.malopolska.pl/malopolski-festiwali-innowacji/

https://www.facebook.com/innowacyjnamalopolska/

https://www.youtube.com/user/iMalopolska

Font Resize
Kontrast Tytułów