+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

KURS: KSIĘGOWOŚĆ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

KURS

KSIĘGOWOŚĆ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

20-21 listopada 2018, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

ADRESACI:

Przedstawiciele ngo, członkowie zarządów organizacji, osoby odpowiedzialne za sprawy finansowe w ngo.

 KORZYŚCI:

Zdobycie wiedzy na temat zasad księgowości w organizacjach pozarządowych. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami, których znajomość jest niezbędna w prowadzeniu rachunkowości w ngo. Omówienie sprawozdań finansowych wraz z podaniem przykładów. Poznanie zmian w przepisach dla organizacji pozarządowych dot. księgowości od 2018 r., zgodnie ze zmianami w ustawie o rachunkowości.

PROWADZĄCY:

specjalistka z zakresu rachunkowości i podatków ngo, współautorka książki „Fundacje i Stowarzyszenia – funkcjonowanie i opodatkowanie”, praktyk z zakresu prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz spółek prawa handlowego, posiada licencję audytora wewnętrznego Ministra Finansów zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych.

PROGRAM:

Dzień I

20.11.2018 r.

 • Które organizacje mogą prowadzić rachunkowość w wersji uproszczonej (zgłoszenia do 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności dot. przejścia na rachunkowość uproszczoną). Sposób prowadzenia wersji uproszczonej. Obowiązki, jakie należy spełnić
 • Podstawowe akta prawne dotyczące funkcjonowania organizacji – omówienie podstawowych dokumentów (ustaw), których znajomość jest niezbędna prowadząc rachunkowość w ngo
 • Plan kont i Polityka Rachunkowości – uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty (gotowe do bezpośredniego wykorzystania: Politykę rachunkowości oraz Plan kont)
 • Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – omówienie na podstawie przykładów, sposób księgowania
 • Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno – prawnych
 • Sprawozdawczość finansowa – omówienie wraz z przykładami sprawozdań finansowych. Kiedy i w jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe, merytoryczne i projektowe. O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 r.
 • CIT-8 wraz z załącznikami – sporządzenie na przykładach poprzez uczestników szkolenia.
 • Omówienie na przykładach kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną, a kiedy działalność gospodarczą

Dzień II

21.11.2018 r.

 • Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT – przykłady, podstawa prawna
 • Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach
 • NKUP w organizacjach pozarządowych i ich ujęcie w CIT
 • Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie
 • Kiedy organizacja może ubiegać się o status OPP i pozyskiwać 1 %. Obowiązki
 • Rozliczanie dotacji ze środków unijnych oraz innych
 • Zmiany w przepisach dla organizacji pozarządowych dot. księgowości od 2018 r., zgodnie ze zmianami w ustawie o rachunkowości (załącznik nr 6)
 • Księgowanie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej
 • Podatek PCC (czy nas obowiązuje) – przykłady
 • Pożyczka dla organizacji pozarządowej – jak ją potraktować
 • Darowizna, zbiórki publiczne – omówienie w oparciu o podstawy prawny (przykłady)
 • Kalendarium – co, kiedy i gdzie należy złożyć
 • Pytania od uczestników kursu.

CENA:

1200 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 1200 zł brutto.

Cena zawiera: Udział w 2-dniowych warsztatach, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 13.11.2018 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.