Slider

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Termin kursu:  25, 26, 27 listopada, 2, 3 grudnia 2019 roku

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 18 listopada 2019 r. lub wyczerpania limitu miejsc (rekrutacja zakończona).

Adresaci: osoby, które ukończyły kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia.

Cel kursu: uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zakładowego
lub referenta kancelaryjnego. Kurs jest realizowany głównie w  oparciu o  zajęcia praktyczne, przeprowadzane  w  archiwach państwowych i wybranych archiwach  zakładowych. Podczas kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia uczestnicy pracować będą na materiałach archiwalnych z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. W trakcie zajęć porządkowana będzie dokumentacja aktowa, techniczna, kartograficzna, fotograficzna, audiowizualna i druki ulotne.

Wykładowca:

Kierownik Oddziału IV w Archiwum Narodowym w Krakowie, wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu kursów archiwalnych I i II stopnia. Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji
przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w kadencji 2012-2016.

Program:

Dzień I – 25 listopada 2019 r., godz. 9.00 – 16.00

 • Omówienie programu kursu, sprawy organizacyjne.
 • Przypomnienie etapów porządkowania akt, informacja o przepisach metodycznych
  i standardach dotyczących porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych (wykład).
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja aktowa – rozpoczęcie ćwiczeń praktycznych.

Dzień II – 26 listopada 2019 r., godz. 9.00 – 16.00

 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja aktowa – ćwiczenia praktyczne c.d. (kontynuacja prac z 1 dnia kursu).

Dzień III – 27 listopada 2019 r., godz. 9.00 – 16.00

 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja aktowa – ćwiczenia praktyczne c.d. (kontynuacja prac z 1 i 2 dnia kursu).
 • Druki ulotne – zasady ewidencjonowania i porządkowania (wykład).
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – druki ulotne  – ćwiczenia praktyczne.

Dzień IV – 2 grudnia 2019 r., godz. 9.00 – 16.00

 • Dokumentacja techniczna, kartograficzna i geodezyjna – zasady ewidencjonowania, kwalifikacji
  i porządkowania (wykład).
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja techniczna – ćwiczenia praktyczne.
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja kartograficzna i geodezyjna – ćwiczenia praktyczne.
 • Archiwalia – muzealia (materiały pozaaktowe) – zasady gromadzenia i ewidencjonowania (wykład).
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja pozaaktowa – ćwiczenia praktyczne.

Dzień V – 3 grudnia 2019 r., godz. 9.00 – 16.00

 • Dokumentacja fotograficzna i audiowizualna (fotografie, filmy i nagrania) – zasady ewidencjonowania
  i porządkowania (wykład).
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja fotograficzna – ćwiczenia praktyczne.
 • Ewidencjonowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja audiowizualna – ćwiczenia praktyczne.

Zakończenie kursu.

 

Zajęcia odbywać się będą w  siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego
i Administracji w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31, I p.

Cena: 1900 zł (23% VAT lub zw.) obejmuje udział w szkoleniu, obszerne materiały szkoleniowe, lunch, bufet
w czasie przerw, certyfikat ukończenia szkolenia.

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Font Resize
Kontrast Tytułów