+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Kurs kancelaryjno-archiwalny drugiego stopnia

Termin: 21 ,22, 23 listopada oraz 3, 4 grudnia 2018 r.

Adresaci: osoby, które ukończyły kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia.

Cel kursu: uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego. Kurs jest realizowany głównie w  oparciu o  zajęcia praktyczne, przeprowadzane  w  archiwach państwowych i wybranych archiwach  zakładowych. Podczas kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia uczestnicy pracować będą na materiałach archiwalnych z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. W trakcie zajęć porządkowana będzie dokumentacja aktowa, techniczna, kartograficzna, fotograficzna, audiowizualna i druki ulotne.

Dzień I – 21 listopada 2018 r, godz. 9.00 – 16.00

 • Wprowadzenie do kursu.
 • Przypomnienie etapów porządkowania akt, informacja o przepisach metodycznych
  i standardach dotyczących porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych (wykład)
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja aktowa – rozpoczęcie ćwiczeń praktycznych

Dzień II – 22 listopada 2018 r. godz. 9.00 – 16.00

#Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja aktowa – ćwiczenia praktyczne c.d. (kontynuacja prac z 1 dnia kursu)

Dzień III – 23 listopada 2018 r. godz. 9.00 – 16.00

 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja aktowa – ćwiczenia praktyczne c.d. (kontynuacja prac z pierwszego i drugiego dnia kursu).
 • Druki ulotne – zasady ewidencjonowania i porządkowania (wykład)
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – druki ulotne – ćwiczenia praktyczne

Dzień IV – 3 grudnia 2018 r. godz. 9.00 – 16.00

 • Dokumentacja techniczna, kartograficzna i geodezyjna – zasady ewidencjonowania, kwalifikacji i porządkowania (wykład)
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja techniczna – ćwiczenia praktyczne
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja kartograficzna i geodezyjna – ćwiczenia praktyczne
 • Archiwalia – muzealia (materiały pozaaktowe) – zasady gromadzenia i ewidencjonowania (wykład)
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja pozaaktowa – ćwiczenia praktyczne

Dzień V – 4 grudnia 2018 r.  godz. 9.00 – 16.00

 • Dokumentacja fotograficzna i audiowizualna (fotografie, filmy i nagrania) – zasady ewidencjonowania i porządkowania (wykład)
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja fotograficzna – ćwiczenia praktyczne
 • Ewidencjonowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja audiowizualna – ćwiczenia praktyczne
 • Zakończenie kursu

 Wykładowca:

Kierownik Oddziału IV w Archiwum Narodowym w Krakowie, wykładowca
z doświadczeniem w prowadzeniu kursów archiwalnych I i II stopnia. Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych
w kadencji 2012-2016.

 Zajęcia odbywać się będą w  siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego
i Administracji w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31.

Cena: 1900 zł (23% VAT lub zw.) obejmuje udział w szkoleniu, bogate materiały szkoleniowe, lunch, bufet w czasie przerw, certyfikat ukończenia szkolenia.

Opiekun szkolenia:
Edyta Kowalska e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl
szkolenia@mistia.org.pl,
tel./fax: (12) 623 72 44

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2018 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Font Resize
Kontrast Tytułów