Slider

Krajowa Rada Forów Skarbników

Dnia 27 listopada br.  w siedzibie Fundacji w Warszawie została powołana Krajowa Rada Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego (KRFS JST).

Rada została powołana w szczególności w celu;
– reprezentacji regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie krajowym,
– zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,
– koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników,
– organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw,
– podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw skarbników,
– wypracowywania stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

Członkami Rady są reprezentanci Forów Skarbników JST działających przy ośrodkach regionalnych Fundacji.
Rada spośród swojego grona wybrała Zarząd, a jego Przewodniczącym został Pan Łukasz Dłubacz, Skarbnik Miasta Nowy Targ.

Font Resize
Kontrast Tytułów