+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Kontrola zarządcza w JST

data i miejsce: 11 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: kadra zarządzająca, audytorzy i pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i funkcjonowanie kontroli oraz zarządzanie ryzykiem.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy m.in. na temat standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzania ryzkiem, samooceny systemu kontroli zarządczej.

prowadzący: radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej, członek SKO, doświadczony wykładowca.

program:

  • Uregulowania prawne dotyczące kontroli zarządczej w jednostkach  samorządu terytorialnego I i II poziom kontroli zarządczej.
  • Pojęcie i cele kontroli zarządczej
  • Zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego I i II poziom kontroli zarządczej
  • Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie obowiązków wynikających z ich treści dla jednostki administracji publicznej

– środowisko wewnętrzne

– cele i zarządzanie ryzykiem

– mechanizmy kontroli

– informacja i komunikacja

– monitorowanie i ocena

  • Na co zwrócić uwagę tworząc procedury kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na I i II poziomie kontroli zarządczej.

– podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach

– planowanie celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w jednostce

– raportowanie osiągania celów i realizacji zadań

  • Zarządzanie ryzykiem

– wyjaśnienie podstawowych definicji: ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem

– cele i zasady zarządzania ryzykiem

– zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej

– omówienie krok po kroku przykładowej procedury zarządzania ryzykiem

– określenie misji jednostki oraz podstawowych celów na poziomie komórek organizacyjnych

– przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka dotyczących celów i zadań realizowanych w jednostce

– przedstawienie i omówienie przykładowego podsumowania procesu analizy ryzyka

– przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – dlaczego wdrożone procedury nie przynoszą spodziewanych korzyści?

  • Samoocena systemu kontroli zarządczej

– korzyści i ograniczenia

– etapy postępowania

  • Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 27.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 4 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów