Slider

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem specyfiki instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej

5 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, które przybliży Państwu kwestie związane z kontrolą zarządczą, m.in. sprawozdawczość, dokumentacja, monitoring. Zaprezentowane zostaną też dobre praktyki w zakresie standardów kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.

ADRESACI:

kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym kierownicy OPS.

PROGRAM:

 1. Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych – zagadnienia ogólne:
 • cele i zasady kontroli zarządczej,
 • kontrola zarządcza a kontrola finansowa,
 • standardy kontroli zarządczej w świetle szczegółowych wytycznych Ministerstwa Finansów
 • regulacja prawne z zakresu kontroli zarządczej,
 • sprawozdawczość z zakresu kontroli zarządczej.
 1. Specyfika kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  w szczególności w instytucjach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej,
 2. Rola i znaczenie systemu zarządzania ryzykiem w funkcjonowaniu kontroli zarządczej
  w jednostce sektora finansów publicznych.
 3. Dokumentacja zarządzania ryzykiem:
 • definiowanie i mapowanie ryzyk,
 • sposoby reakcji i zapobiegania wystąpieniu poszczególnych ryzyk,
 • karty i rejestr ryzyka.
 1. Praktyczne ćwiczenia z analizy ryzyka – mapowanie ryzyka.
 2. Monitoring i ocena kontroli zarządczej
 3. Dobre praktyki w zakresie standardów kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem
  w jednostkach sektora finansów publicznych.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat standardów kontroli zarządczej.
 • Uzyskanie informacji nt. dokumentacji zarządzania ryzkiem.
 • Ćwiczenia z mapowania ryzyka.

PROWADZĄCY: 

Radca prawny, członek SKO w Krakowie, doświadczony wykładowca.

 CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  21 czerwca 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 28 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia Jolanta Przejczowska, email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów