+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Kontrola spełniania rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – zadnia dla szkół i gmin

data i miejsce: 5 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: przedstawiciele urzędów gmin, dyrektorzy szkół i inni pracownicy związani z kontrolą spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: ugruntowanie przepisów prawa dotyczącego spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym ustawy o systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Poznanie obowiązujących procedur w zakresie kontroli realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki oraz jego egzekucji.

prowadzący: od osiemnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu  zarządzania szkołami, doświadczony prowadzący szkolenia i kursy o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

program:

  • Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki – zdefiniowanie pojęć
  • Obowiązki gmin w zakresie umożliwienia realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
  • Obowiązki gmin w zakresie umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego
  • Odroczenie obowiązku szkolnego
  • Inne formy spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
  • Zadania dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego
  • Zadania dotyczące przypadków niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
  • Zadania gminy w ramach kontroli spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
  • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 22.10.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 29 października.2018 r.

szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl