Slider

Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce

25 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. prawidłowego funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w praktyce, w tym m.in. tworzenia statutów, interpretacji podatkowych a także ochrony danych osobowych w KZP w  związku z wejściem od maja  2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
w sprawie ochrony danych osobowych.

ADRESACI:

członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowi, kasjerzy obsługujący PKZP oraz osoby zainteresowane tematem.

PROGRAM:

1.Podstawowe przepisy

2. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych  (PKZP)

3. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa – podstawy działania.

4. Statut jako podstawa działania PKZP:

 1. jak prawidłowo opracować statut
 2. obligatoryjne elementy statutu
 3. statut PKZP a regulamin PKZP
 4. omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne

5. Umowa między pracodawcą a PKZP – podstawy prawne.

6. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą. Jakie elementy winna zawierać umowa. Czy umowa jest obowiązkowa

7. Zasady funkcjonowania PKZP

8. Osoby uprawnione do korzystania z PKZP

9. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP

10. Zasady udzielania pożyczek z PKZP

11. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe

11. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki

12. Organy PKZP :

 1. walne zebranie członków i jego kompetencje
 2. zarząd PKZP i jego kompetencje
 3. komisja rewizyjna i jej kompetencje

13. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP

 1. deklaracja przystąpienia do PKZP
 2. wniosek o udzielenie pożyczki
 3. wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów
 4. oświadczenie poręczyciela
 5. wniosek o częściowy zwrot wkładów
 6. wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia
 7. wniosek o zapomogę
 8. wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia
 9. wniosek o uzupełnienie wkładów

14. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania.

15. Sporządzenie pozwu do sądu.

16. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony danych osobowych:

 1. inspektor ochrony danych osobowych
 2. obowiązki informacyjne
 3. zgoda
 4. zabezpieczenia
 5. dokumentacja przetwarzania danych
 6. naruszenia ochrony danych osobowych
 7. powierzenie danych osobowych
 8. rejestr czynności przetwarzania.

17. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.

KORZYŚCI:

Pozyskanie wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych, dokumentacji dotyczącej PKZP, orzecznictwa i interpretacji podatkowych, omówienie przepisów związanych z ochroną danych osobowych po zmianach od 25 maja 2018 r.

PROWADZĄCA:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 11 czerwca.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 18 czerwca.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów