Slider

Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego? – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Szanowni Państwo,

korzystanie przez dzieci z przedszkoli w innych gminach niż w miejscu zamieszkania nastręcza nadal sporo kłopotów w rozliczaniu między gminami. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia, podczas którego dowiedzą się Państwo, jak poprawnie dokonywać tych rozliczeń zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

 

ADRESACI:

pracownicy urzędów gmin zajmujący się rozliczeniami finansowymi oraz sprawami oświatowymi
w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

PROGRAM:

  1. Podstawy prawne refundacji
  2. Sposób obliczania dotacji dla przedszkola niepublicznego po zmianach
  3. Sposób obliczania refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego
  4. Sposób obliczania refundacji kosztów pobytu dziecka w przedszkolu publicznym
  5. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
  6. Techniczne aspekty przepływu środków finansowych pomiędzy gminami – przykład porozumienia
  7. Najczęstsze uchybienia gmin w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych
  8. Odpowiedzi na pytania

 

KORZYŚCI:

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwego obliczania i przekazywania zobowiązań finansowych wynikających z objęcia dziecka, będącego mieszkańcem gminy, wychowaniem przedszkolnym w placówce publicznej lub niepublicznej na terenie sąsiedniej gminy.

 

PROWADZĄCY: 

Specjalista z zakresu prawa oświatowego, od osiemnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu  zarządzania szkołami, wykładowca na szkoleniach o tematyce oświatowej, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 27 maja.2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.).
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu,
bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 3 czerwca.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Przejczowska  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów