Slider

JAK NAS WIDZĄ – TAK NAS PISZĄ. WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW Z MEDIAMI

Zapisz się

17 września 2019, godz. 10.00-15.00

Szanowni Państwo,

Budowanie partnerskich relacji między administracją samorządową i jej otoczeniem powinno odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikowania się, w szczególności z wykorzystaniem możliwości jakie dają media. Podstawą dobrych relacji z mediami oraz umiejętności samodzielnego kreowania polityki informacyjnej danej jednostki są dobrze przygotowani ludzie, którzy powinni koordynować i realizować działania informacyjne swojej jednostki.

W związku z dużym zainteresowaniem naszym szkoleniem pt. „Jak nas widzą – tak nas piszą. Współpraca samorządów z mediami” mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w jego wrześniowej edycji. To doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych w kontaktach z mediami i kreowaniu efektywnej polityki informacyjno-promocyjnej swojej jednostki, realizowanych przedsięwzięć, etc.  

ADRESACI:

 • Władze samorządowe,
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za promocję, kontakty z mediami, budowanie wizerunku,
 • Pracownicy instytucji kultury, instytucji społecznych,
 • Pracownicy organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, działaniami społecznymi
  i sportem,
 • Inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

PROGRAM:

 1. Sukces w pracy z mediami.
 2. Narzędzia współpracy z mediami.
 3. Projektowanie i przeprowadzenie konferencji prasowej.
 4. Pozyskiwanie i zatrzymanie przy sobie patronatów medialnych.
 5. Przygotowanie materiałów prasowych.
 6. Specyfika wywiadu radiowego i telewizyjnego.
 7. Pytania i odpowiedzi.
 8. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie/poszerzenie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przygotowania materiałów prasowych, zorganizowania konferencji prasowej, czy pozyskania patronatów medialnych.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek dot. wystąpień publicznych, wywiadów radiowych i telewizyjnych.
 • Otrzymanie praktycznych rad dot. zapisów umowy patronackiej.
 • Możliwość konsultacji z trenerem kwestii z zakresu PR i współpracy z mediami.

PROWADZĄCA:

Specjalistka z zakresu PR, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej zajmującej się PR i marketingiem, trenerka, autorka i współautorka wielu programów szkoleniowych z zakresu PR. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 31.08.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 16.09.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba kontaktowa w sprawie szkolenia: Magdalena Stawiarska, adres email: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów