Slider

IV NABÓR KONKURSU GRANTOWEGO

21.01.2019 r. rozpoczął się IV nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego
i podkarpackiego”
–  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

  • Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
  • Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
  • Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
  • Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
  • Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Termin składania wniosków: do 08.02.2019 r. (do godz. 16:00).

 

 Koordynator projektu  Ewelina Dańko, tel. 12/634 51 54 , e-mail: ewelina.danko@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów