Slider

Intensywny kurs dokształcający dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych w urzędach miast i gmin, archiwistów oraz nowych pracowników (Termin potwierdzony)

13 -14 czerwca oraz 17 czerwca 2019, godz. 10.00-16.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pomoże Państwu właściwie interpretować i prawidłowo stosować przepisy archiwalne, w sposób kompetentny odpowiadać, doradzać i wspierać pracowników, szczególnie w procesach związanych z prowadzeniem teczek rzeczowych i ich archiwizacją. Dostarczy wiedzę, jak prawidłowo porządkować i ewidencjonować dokumentację w komórkach organizacyjnych i archiwum zakładowym, prawidłowo brakować dokumentację niearchiwalną i przekazywać materiały archiwalne do archiwum państwowego oraz rozwiewać wątpliwości w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej.

ADRESACI:

Koordynatorzy czynności kancelaryjno-archiwalnych w jst, archiwiści, nowi pracownicy.

PROGRAM:

13.06.2019 r.

 1. Analiza obowiązujących przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją.
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01. 2011 r. (zakres przedmiotowy
  i podmiotowy).
 3. Postępowanie z dokumentacją w systemie tradycyjnym (obieg dokumentacji w postaci nieelektronicznej).
 4. Dokument elektroniczny w urzędzie (postępowanie z różnymi typami dokumentów elektronicznych).
 5. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
 6. Informatyczne nośniki danych.
 7. Jednolity rzeczowy wykaz akt – budowa i stosowanie.
 8. Jednolity rzeczowy wykaz akt jako podstawa kwalifikowania dokumentacji w procesie brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

14.06.2019 r.

 1. Praktyczne zastosowanie wykazu akt.
 2. Rejestracja spraw. Zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych.
 3. Spis spraw a rejestr jako pomoc kancelaryjna w prowadzeniu spraw.
 4. Zakładanie i prowadzenie teczek zbiorczych.
 5. Teczka akt jednej sprawy.
 6. Prowadzenie teczek dla dokumentacji nie tworzącej akt spraw.
 7. Przerejestrowanie sprawy.
 8. Zakładanie i prowadzenie podteczek (ze spisem spraw i teczek według podmiotu lub przedmiotu sprawy)
 9. Opracowanie wniosku o uzgodnienie nowych zagadnień do wykazu akt oraz zarządzenia wprowadzającego zmiany.
 10. Praktyczne problemy ze stosowaniem wykazu akt (pytania uczestników i rozwiązywanie problemów w grupach zadaniowych albo indywidualnie).

17.06.2019 r.

 1. Przechowywanie akt spraw zakończonych na stanowiskach pracy i obowiązki pracowników w tym zakresie.
 2. Porządkowanie akt spraw zakończonych w postaci papierowej w systemie tradycyjnym (materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej; w tym prawidłowy opis teczek rzeczowych).
 3. Porządkowanie akt spraw zakończonych w postaci elektronicznej w systemie EZD.
 4. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych przed przekazaniem dokumentacji do archiwum zakładowego.
 5. Przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego.
 6. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy nt. postępowania z dokumentacją w systemie tradycyjnym oraz elektronicznym.
 • Pozyskanie informacji dotyczących zakładania i prowadzenia teczek zbiorczych oraz podteczek.
 • Omówienie kwestii przechowywania akt spraw zakończonych na stanowiskach pracy
  i obowiązków pracowników w tym zakresie.

 

PROWADZĄCY:

Starszy archiwista w Archiwum Narodowym w Krakowie, doświadczony trener.

Kustosz w Archiwum Narodowym w Krakowie, doświadczony trener.

Specjalista ds. ewidencji w Archiwum Narodowym w Krakowie, doświadczony trener.

CENA:

950 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 6 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek adres email: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów