Slider

II KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

Zapraszamy Skarbników Województw, Miast, Miast i Gmin, Powiatów do wzięcia udziału w II edycji Krajowego Kongresu Forów Skarbników organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w dniach 21-22 maja br. w Warszawie.

Kongres Skarbników to:

 • Najważniejsze ogólnopolskie spotkanie skarbników gmin i powiatów organizowane
  w porozumieniu z Krajową Reprezentacją Forów Skarbników JST.
 • Dwa dni wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów, praktyków, przedstawicieli urzędów centralnych oraz organów kontrolnych.
 • Wymiana doświadczeń i integracja środowiska skarbników JST, doskonała okazja
  do poszerzenia swoich kompetencji zawodowych i nawiązania współpracy.

 

W trakcie Kongresu poruszymy najważniejsze aspekty pracy skarbnika oraz zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

 • zmiany w ustawie o finansach publicznych i ich konsekwencje, m. in. w zakresie zarządzania długiem JST, indywidualnego wskaźnika zadłużenia;
 • podatek VAT w gminach i powiatach w 2019 r. – orzecznictwo, odliczenia, podzielna płatność;
 • pozycja skarbnika w gminie/powiecie, w tym zasady umocowania, zatrudnienia, odpowiedzialności;
 • projektowane zmiany ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych;
 • skuteczne monitorowanie i windykacja zaległości podatkowych, egzekucja zaległości;
 • finansowanie oświaty przez JST, subwencje oświatowe, dotacje na placówki niepubliczne;
 • finansowanie inwestycji ze środków spoza UE, m. in. partnerstwo publiczno-prywatne, obligacje;
 • absolutorium a raport o stanie gminy – ujęcie finansowe zmian w ustawach samorządowych;
 • racjonalizacja kosztów dzięki wspólnym zakupom JST – dobre praktyki;
 • bieżące problemy praktyczne i zmiany w zakresie rachunkowości budżetowej
  i sprawozdawczości.
   

Rekrutację koordynuje Mirosława Karkowska, tel. 12/634 16 70, e-mail: miroslawa.karkowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów