+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Grupowanie paragrafów w jednostkach podległych JST i inne najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, po zmianach przepisów w tym zakresie

data i miejsce: 5 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów (grupowanie paragrafów wydatków w jednostkach podległych JST) – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

prowadzący: wieloletni skarbnik gminy, szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej.

program:

 • Wprowadzenie grup paragrafów na potrzeby planowania w JST – istota, zasady
 • Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów – szczególnie w działach 801, 851, 852, 855, 900
 • Nowe paragrafy dochodów: 024 Wpływy z opłaty recyklingowej oraz 101 Dochody po zlikwidowanych państwowych funduszach celowych
 • Ostatnio dokonana zmiana paragrafu dochodów  269
 • Zmiany paragrafów dochodów dokonane w ciągu ostatniego roku: 069, 097, 290, 291, 297,666, również wprowadzone paragrafy dochodów i problemy związane z ich funkcjonowaniem: 061, 062, 063, 064, 079, 093, 094, 095, 278, 295, 669
 • Nowy paragraf wydatków 603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
 • Ostatnio dokonane zmiany objaśnień paragrafów wydatków: 269, 400, 425, 444, 601
 • Uchylenie paragrafu 473
 • Zmiany w załącznikach 7 i 8 do rozporządzenia
 • Zmiany paragrafów wydatków dokonane w ciągu ostatniego roku: 290, 291, 297, 477, 666, również wprowadzone paragrafy wydatków i ich zastosowanie w przykładach: 266, 473, 278, 295, 659, 669
 • Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.

–   odsetki 091, 092

–   wpływy z różnych opłat 069, a 097

–   kary 057 i 058

 • Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in

–   materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606

–   oprogramowania  430 a 421, 443, 424

–   umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409

–   nagród konkursowych 419 a 304

–   opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443

–   świadczeń 311 a 302

–   delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442

–   ekspertyz 439

–   tłumaczeń 438

–   usług między jst 433

–   energii 426

–   usług zdrowotnych 428 a 430

–   szkoleń 455, 470 i 430

–   opłat komorniczych 461

–   remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605

 • Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków

cena: 490 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 22.10.2018 r. – cena promocyjna 450 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 29 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl