+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Gospodarka kasowa w jednostkach sektora finansów publicznych wg obowiązujących przepisów

data i miejsce: 14 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: kasjerzy, główni księgowi oraz inni pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę kasową.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy na temat gospodarki kasowej, prowadzenia dokumentacji kasowej, obowiązków i odpowiedzialności kasjera oraz czynności kontrolnych w jednostkach sektora finansów publicznych wg obowiązujących przepisów.

prowadzący: ekonomista, specjalista z zakresu gospodarowania finansami i rachunkowości z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w szkołach i placówkach oświatowych, instytucjach kultury oraz innych jednostkach sektora finansów publicznych.

program:

 • Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w świetle obowiązujących przepisów
  Gospodarka kasowa jako element kontroli zarządczej odnoszący się do ochrony zasobów
 • Obowiązki kasjera
 • Pomieszczenie kasy, ochrona i transport wartości pieniężnych
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kasowej
 • Odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej z podziałemkompetencji kierownika i głównego księgowego – ustawa o finansach publicznych
 • Transport środków pieniężnych o niskiej wartości
 • Czynności kontrolne
 • Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości
 • Pytania, odpowiedzi – dyskusja

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 30.11.2018 r. – cena promocyjna 390  zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 7 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów