Slider

FRDL MISTiA PARTNER V EUROPEJSKIEGO KONGRESU SAMORZĄDÓW

V Europejski Kongres Samorządów w Krakowie.

W dniu 9 kwietnia  w godzinach 14:00–15:20 w sali POLSKA, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, który jest partnerem Kongresu zaprasza na warsztat dla sekretarzy.

PROWADZĄCY:

Anna Łyżwa- Dyrektor, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Piotr Strzępek – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

 TEMAT: 

Skargi – wnioski – petycje w praktyce organów samorządu – warsztaty dla sekretarzy

– Konstytucyjne prawo do petycji, skargi i wniosku

– Kwalifikowanie pism według treści

– Komisja rady gminy do spraw skarg, wniosków i petycji

– Przedmiot skargi, wniosku i petycji

– Przyjmowanie skarg i wniosków, terminy w postępowaniu

– Postępowanie skargowe, specyfika postępowania

– Uprawnienia skarżącego

– Postępowanie z pismami anonimowymi

 

Serdecznie zapraszamy.

Font Resize
Kontrast Tytułów