Slider

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zgłaszane nam potrzeby utworzenia platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przetargów i zamówień publicznych w jednostkach, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do utworzenia – wzorem innych, działających od wielu lat przy MISTiA – stałego Forum o nazwie:

Forum Zamówień Publicznych

Forum to byłoby platformą współpracy i integracji osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przetargów i zamówień publicznych w swoich jednostkach,
w szczególności kierowników działów zamówień publicznych, specjalistów ds. zamówień publicznych oraz innych pracowników odpowiedzialnych za wszystkie aspekty związane z zamówieniami publicznymi. Stanowiłoby także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń
i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania poprzez omawianie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości.

Proponujemy comiesięczne, cykliczne spotkania konsultacyjne z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Pierwsze spotkanie Forum Zamówień Publicznych odbędzie się w styczniu 2020 r.

Zapraszamy do udziału poprzez wypełnienie deklaracji.

Deklaracja członkowska

Projekt statutu

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów