Slider

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zgłaszane nam potrzeby utworzenia platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przetargów i zamówień publicznych w jednostkach, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do utworzenia – wzorem innych, działających od wielu lat przy MISTiA – stałego Forum o nazwie:

Forum Zamówień Publicznych

Forum to byłoby platformą współpracy i integracji osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przetargów i zamówień publicznych w swoich jednostkach,
w szczególności kierowników działów zamówień publicznych, specjalistów ds. zamówień publicznych oraz innych pracowników odpowiedzialnych za wszystkie aspekty związane z zamówieniami publicznymi. Stanowiłoby także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń
i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania poprzez omawianie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości.

Proponujemy comiesięczne, cykliczne spotkania konsultacyjne z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Pierwsze spotkanie Forum Zamówień Publicznych odbędzie się 30 stycznia 2020 r. Poświęcone będzie tematowi „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany„, który przedstawi – audytor sektora finansów publicznych od 2002 roku z doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów we wszystkich zakresach działalności jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Specjalizuje się w szczególności w obszarach zamówień publicznych, problematyki działalności jednostek ochrony zdrowia i jednostek kultury w pełnych ich zakresach działalności. Prowadzi audyty organizacyjne, finansowe, systemów oraz audyty projektów współfinansowanych z UE. Dodatkowo prowadzi szkolenia oraz audyty prawne w związku z posiadanymi uprawnieniami radcy prawnego.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Zapraszamy do udziału poprzez wypełnienie deklaracji.

Deklaracja członkowska

Projekt statutu

Kalendarium spotkań w 2020 r.;

30.01., 27.02., 26.03., 23.04., 28.05., 25.06., 23.07., 27.08., 24.09., 22.10., 26.11., 17.12.2020 r.

 

Font Resize
Kontrast Tytułów