Slider

UWAGA! Spotkanie on-line Forum Zamówień Publicznych

Zapraszam na spotkanie Forum 26 marca br., które poświęcone będzie tematowi „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”. Gościem Forum będzie – biegły sądowy, doradca, ekspert, wykładowca i znany szkoleniowiec z dziedziny zamówień publicznych. Tematyką zamówień publicznych zajmuje się od 2004 r., realizując zadania w administracji publicznej, szpitalach, podmiotach sektorowych, uczelniach wyższych, jak i wykonując zlecenia na rzecz innych podmiotów. Posiada wysoki poziom merytoryczny i wieloletnie praktyczne doświadczenie w dziedzinie kontroli funduszy strukturalnych, kwalifikowalności wydatków a w szczególności w udzielaniu, opiniowaniu i kontroli zamówień publicznych. Jest certyfikowanym kontrolerem i osobą wpisaną na listę profesjonalnych audytorów i kontrolerów wewnętrznych. Jako kontroler, przeprowadził kilkaset kontroli procedur udzielania zamówień publicznych. Od 2007 r. jest biegłym sądowym ustanowionym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z dziedziny Prawa zamówień publicznych, a od 2008 r. również biegłym sądowym ustanowionym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z dziedziny kontroli funduszy strukturalnych, kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych. Sporządza opinie na temat zamówień publicznych m. in. na zlecenie sądów, prokuratur, żandarmerii wojskowej, jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce. Reprezentuje zamawiających i wykonawców jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą i organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto od 2006 r. jest wykładowcą i promotorem prac dyplomowych z zakresu Prawa zamówień publicznych na uczelniach wyższych, jak też trenerem/szkoleniowcem/doradcą, który przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych. Przygotował również kilkaset dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Jest autorem podręcznika dla zamawiających i wykonawców: Zamówienia Publiczne w Projektach Europejskich. Obecnie doktorant prawa.

Podczas spotkania omówione zostaną;

  1. Zamówienia zastrzeżone,
  2. Umowy o pracę w zamówieniach publicznych,
  3. Zamówienia publiczne dostępne społecznie,
  4. Klauzule społeczne,
  5. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
  6. Klauzule społeczne jako kryterium oceny ofert.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Kierownik Zespołu ds. Forów Samorządowych

 

Font Resize
Kontrast Tytułów