Slider

Szkoleniowa sesja wyjazdowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

W dniu 20 listopada 2019 r. rozpoczęło się kolejne posiedzenie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w którym wzięło udział 115 włodarzy – członków Forum.

Gośćmi pierwszego dnia Forum był m.in. Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Łukasza Smółkę. Także swoją obecnością zaszczycił zebranych marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który zadeklarował otwartość i chęć dalszej współpracy z Województwem Małopolskim jak również z Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył umowę i listy intencyjne w sprawie realizacji projektów z zakresu m.in. niskoemisyjnego transportu miejskiego i infrastruktury obsługi podróżnych

Podczas tego spotkania zostały przekazane gratulacje i wręczone wyróżnienia dla samorządów, które osiągnęły najlepszy wyniki w Rankingu Gmin Małopolski 2019. Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Patronat nad tym wydarzeniem objęli m.in. Wojewoda Małopolski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego. Wyróżnienia wręczali: Marszałek Witold Kozłowski, Dyrektor FRDL MISTiA Anna Łyżwa, Prezes Forum Małgorzata Małuch oraz Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego Grzegorz Ruta.

 

Na zakończenie pierwszego dnia obrad Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pan Kazimierz Koprowski mówił na temat aktualnych programów prowadzonych przez Fundusz, możliwościach i warunkach ich realizacji.

Drugiego dnia zebrani włodarze małopolskich gmin spotkali się m.in z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Panem Mirosławem Legutką oraz dyrektorami Departamentów WFOŚiGW w Krakowie.

 

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji nieprzerwanie od 2000 roku zrzeszając obecnie blisko 93% Włodarzy wszystkich gmin województwa małopolskiego. Głównym celem działania Forum jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów lokalnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. Forum realizuje ten cel m.in. poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów.

Więcej informacji o Rankingu Gmin Małopolski: http://mistia.org.pl/ranking-gmin/

Więcej o Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski: http://mistia.org.pl/fora/forum-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-malopolski/

Font Resize
Kontrast Tytułów