Slider

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski

Zapraszam na spotkanie Forum 19 listopada br., które poświęcone będzie tematowi „Nowe i bieżące problemy z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, przedstawi je –  członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów