+ 48 12 6335154     +48 12 6341670    mistia@mistia.org.pl
Slider

Forum Oświaty Samorządowej

Szanowni Państwo,

 

zapraszam na kolejne spotkanie Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się 30 listopada 2018 r., w godz. 10.00–13.00, w sali konferencyjnej SHU „Kłos”  przy ul. Szlak 65, parter.

Temat:

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące spraw kadrowych nauczycieli

W czasie spotkania zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia: zasady ustalania oceny pracy nauczyciela, zmiany w awansie zawodowym nauczycieli, czas pracy nauczycieli, zmiany w uprawnieniach nauczycieli oraz zmiany w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami.

Powyższe zagadnienia omówi Pani Maria Polanowska-Bogusz – Główny specjalista ds. Kadr w Kuratorium Oświaty w Krakowie, doświadczony wykładowca.

Z poważaniem,

Jolanta Przejczowska

Koordynator Forum

 

Fora, Forum Oświaty Samorzą­dowej
Font Resize
Kontrast Tytułów