Slider

Forum Marki Lokalnej

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza osoby zajmujące się promocją, marketingiem i zagadnieniami public ralations do przystąpienia do stałego Forum o nazwie:

FORUM   MARKI  LOKALNEJ

Forum jest  platformą współpracy i integracji  osób zajmujących się tworzeniem i promocją marki lokalnej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podległych jednostkach. Forum stanowi także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń, a nade wszystko doskonaleniu metod pracy i działania.

Liczymy na to,  że dzięki  wymianie doświadczeń i wykorzystaniu wiedzy ekspertów, gminy  będą miały okazję wypracować wspólną regionalną politykę budowania silnej marki lokalnej.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Marki Lokalnej, proszony jest  o zapoznanie się z projektem statutu Forum (projekt statutu jest dostępny na stronie www.mistia.org.pl) oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji: na adres poczty elektronicznej: mistia@mistia.org.pl lub grazyna.koprowska@mistia.org.pl.

Spotkania Forum w 2019 roku będą się odbywały raz w kwartale.

Terminy spotkań Forum Marki Lokalnej w 2019 roku:  14.01, 4.04, 4.07, 3.10, 16.12

Wysokość składki członkowskiej w 2019 r. wynosi: 210 zł + 23% VAT w kwartale.

Z poważaniem,

Koordynator Forum Grażyna Koprowska:  grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Do pobrania:

Deklaracja członkowska

Projekt statutu

 

Font Resize
Kontrast Tytułów