+ 48 12 6335154     +48 12 6335154     mistia@mistia.org.pl
Slider

Forum Marki Lokalnej

Samorządy coraz powszechniej i śmielej wykorzystują narzędzia promocji do kreowania własnych marek i budowania wizerunku. Jednostki samorządu terytorialnego coraz chętniej, częściej ze świadomością korzyści jakie ze sobą niosą, sięgają po narzędzia z zakresu PR, takie jak budowanie pozytywnych relacji z mediami m.in. poprzez organizacje konferencji prasowych, działalność rzeczników i biur prasowych w urzędach, emisje publikacji czy reportaży telewizyjnych na temat regionów i wiele innych.

Osoby odpowiedzialne za tworzenie strategii marketingu terytorialnego  nie mogą zapomnieć o tym, że działania w zakresie marketingu miejsc, kieruje się nie tylko na zewnątrz, do potencjalnych inwestorów i opinii publicznej, ale także do wewnątrz. Celami oddziaływania powinni być przede wszystkim mieszkańcy danego miasta, gminy czy województwa. To niesamowicie ważne, by pozytywny, odpowiednio ukształtowany wizerunek ukazać otoczeniu wewnętrznemu.

Wsparciem dla działań w tym zakresie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego będzie utworzone przy  FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

FORUM   MARKI  LOKALNEJ

Forum to pozostanie platformą współpracy i integracji  osób zajmujących się tworzeniem i promocją marki lokalnej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podległych jednostkach. Forum będzie stanowiło także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń, a nade wszystko doskonaleniu metod pracy i działania.

Liczymy na to,  że dzięki  wymianie doświadczeń i wykorzystaniu wiedzy ekspertów, gminy  będą miały okazje wypracować wspólną regionalną politykę budowania silnej marki lokalnej.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Marki Lokalnej, proszony jest  o zapoznanie się z projektem statutu Forum (projekt statutu jest dostępny na stronie www.mistia.org.pl ) oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji: na adres poczty elektronicznej: mistia@mistia.org.pl  lub  grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Wysokość składki członkowskiej od 2019 r. wynosić będzie: 210 zł netto w kwartale.

Z poważaniem,

Zespół ds. Forów Samorządowych

Do pobrania:

Deklaracja członkowska

Projekt statutu

Font Resize
Kontrast Tytułów