Slider

Forum Marki Lokalnej

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza osoby zajmujące się promocją, marketingiem i zagadnieniami public ralations do przystąpienia do stałego Forum o nazwie:

FORUM   MARKI  LOKALNEJ

Forum to będzie platformą współpracy i integracji  osób zajmujących się tworzeniem i promocją marki lokalnej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podległych jednostkach. Forum będzie stanowiło także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń, a nade wszystko doskonaleniu metod pracy i działania.

Liczymy na to,  że dzięki  wymianie doświadczeń i wykorzystaniu wiedzy ekspertów, gminy  będą miały okazje wypracować wspólną regionalną politykę budowania silnej marki lokalnej.

Serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Marki Lokalnej, które odbędzie się 15 stycznia 2019 r. w godz. 10.00-13.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31.

Temat spotkania:

Wioski tematyczne a kreowanie marki lokalnej – historie sukcesu

przedstawi Pan Bartosz Kosiński, autor i koordynator projektów edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, społecznych realizowanych  m.in. z programów: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rozwoju Bibliotek, Kapitał Ludzki, PFRON, PROW, RPO, POWER, Erasmus+ i wielu innych. Doświadczony ekspert w aplikowaniu o środki zewnętrzne – zagraniczne, międzynarodowe i krajowe, konsultant i trener.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 100 zł  + 23% VAT. Dla członków Forum udział  w spotkaniu jest bezpłatny.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Marki Lokalnej, proszony jest  o zapoznanie się z projektem statutu Forum (projekt statutu jest dostępny na stronie www.mistia.org.pl) oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji: na adres poczty elektronicznej: mistia@mistia.org.pl   lub  grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Wysokość składki członkowskiej w 2019 r. wynosić będzie: 210 zł + 23% VAT w kwartale.

Z poważaniem,

Zespół ds. Forów Samorządowych

Do pobrania:

Deklaracja członkowska

Projekt statutu

karta zgłoszenia_seminarium_FML

Font Resize
Kontrast Tytułów