Slider

Spotkanie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jst

Serdecznie zapraszam na majowe spotkanie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST, pt.:

Zarządzanie i nadzór nad systemami informatycznymi pod kątem przepisów o ochronie danych osobowych

Spotkanie odbędzie się 27 maja o godz. 10.00 w formie online

Program spotkania:

 1. PODSTAWOWE ZASADY TWORZENIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH
  OSOBOWYCH
 2. ASPEKTY PRAWNE TWORZENIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH
  OSOBOWYCH
 3. ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD, DAWNIEJ ABI)
 4. WYTYCZNE ZARZĄDZANIA I NADZORU NAD SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI POD
  KĄTEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ I ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 5. PRAKTYKA LISTY PYTAŃ KONTROLNYCH
 6. ZARZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI A NORMY

Prowadzący:

Pan Adam Parysz  – trener z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional) oraz prawa administracyjnego, wdrożeniowiec systemu ochrony danych osobowych;

oraz Pan Tomasz Zając – dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki, archiwista zakładowy, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym, od 2018 r. pełni funkcję IOD w kilkunastu jednostkach samorządowych w Polsce.

 

z poważaniem

Tomasz Mazur

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów