+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Formy prowadzenia inwestycji budowlanej

data i miejsce: 26 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: osoby planujące realizację inwestycji, nie mające doświadczenia w przygotowaniu i prowadzaniu inwestycji oraz osoby zajmujące się przygotowaniem i realizacją inwestycji  budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
⦁ przedstawienie kluczowych dla realizacji procesu inwestycyjnego przepisów prawa wraz z ich interpretacją

⦁ omówienie zadań i obowiązków uczestników procesu budowanego, wynikających z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych, wskazanie kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy można realizować roboty budowlane bez żadnych formalności

⦁ omówienie różnych form prowadzenia inwestycji oraz ich praktyczne skutki

⦁ omówienie umowy o roboty budowlane jej znaczenie, skutki dla odbioru robót budowlanych, dochodzenie usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji obiektu

⦁ przedstawienie kwestii związanych z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.

prowadzący: licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Od 2009 r. prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów, przebudów obiektów budowlanych. Członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Autor licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowany wykładowca na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

program:
Moduł I – Inwestycja budowlana w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane

 • Procedury budowlane

–    zgłoszenie:

 1. a) terminy
 2. b) ważność
 3. c) warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

–    pozwolenie na budowę

 1. a) terminy
 2. b) ważność
 3. c) wymagania w zakresie dokumentacji
 • Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę
 • Dokumentacja:

–    do pozwolenia na budowę

–    do zgłoszenia

–    rozbiórki

 • Odstępstwa od warunków technicznych
 • Ochrona środowiska
 • Obiekty zabytkowe
 • Samowola budowlana

Moduł II – Formy prowadzania inwestycji

 • Klasyczna
 • Inwestor zastępczy
 • Procedury FIDIC
 • Generalne wykonawstwo
 • System pakietowy
 • Management Contracting

Moduł III – Inwestycyjny proces budowlany

 • Planowanie

–    analiza zagrożeń

–    dobór formy prowadzenia inwestycji

 • Przygotowanie
 • Projektowanie
 • Realizacja
 • Eksploatacja

Moduł IV – Kanony umowy o roboty budowlane

 • Podstawy prawne
 • Odpowiedzialność
 • Zasady przygotowania
 • Zawartość umowy

Moduł V – Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego, rękojmia i gwarancja.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 12.10.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 19 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl