+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Małopolskie Forum Pomocy Społecznej

Małopolskie Forum Pomocy Społecznej działa od kilkunastu lat, w 1998 r., obecnie liczy 149 członkówkierowników gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej.
Comiesięczne spotkania Forum są okazją nie tylko do systematycznego podnoszenia wiedzy, kwalifikacji zawodowych, ale i wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

Zarząd Forum:

  • Przewodniczący: Andrzej Bukański (OPS w Łukowicy)
  • Wiceprzewodnicząca: Anna Kruszak-Kołodziejczyk (OPS w Bolesławiu)
  • Wiceprzewodniczący:  Bogdan Czyż (OPS w Kłaju)
  • Członkowie:
    • Ewa Andrzejewska (OPS w Poroninie)
    • Elżbieta Turek (OPS w Kocmyrzowie)
    • Grażyna Hołda – honorowy członek Zarządu

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklaracja członkowska:

Kalendarium spotkań na 2018 rok:

19.01, 16.02, 16.03, 23.04, 28.05, 4-6.06 Szczyrk, 30.07, 13.08, 24.09, 22.10, 26.11, 17.12

Forum Pomo­cy Społecznej
serdecznie zapraszam na spotkanie Małopol­skiego Forum Pomo­cy Społecznej, które odbędzie się 13 sierp­nia br