+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Małopolskie Forum Pomocy Społecznej

Małopolskie Forum Pomocy Społecznej działa od kilkunastu lat, w 1998 r., obecnie liczy 151 członkówkierowników gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej.
Comiesięczne spotkania Forum są okazją nie tylko do systematycznego podnoszenia wiedzy, kwalifikacji zawodowych, ale i wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

Zarząd Forum:

Przewodniczący: Andrzej Bukański (GOPS w Łukowicy)

Wiceprzewodnicząca: Anna Kruszak-Kołodziejczyk (GOPS w Bolesławiu)

Wiceprzewodniczący:  Norbert Paprota (MOPS w Bochni)

Członkowie:

Elżbieta Turek (GOPS w Kocmyrzowie),

Adam Musiał (GOPS w Krościenku nad.Dunajcem),

Stanisław Myjak (GOPS w Zabierzowie),

Agnieszka Majewska-Siwek (FRDL MISTiA)

Grażyna Hołda – honorowy członek Zarządu

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

 

 

Deklaracja członkowska:

Kalendarium spotkań na 2018 rok:

19.01, 16.02, 16.03, 23.04, 28.05, 4-6.06 Szczyrk, 30.07, 13.08, 24.09, 22.10, 26.11, 17.12

Font Resize
Kontrast Tytułów