Slider

Małopolskie Forum Pomocy Społecznej

Małopolskie Forum Pomocy Społecznej działa od kilkunastu lat, w 1998 r., obecnie liczy 152 członkówkierowników gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej.
Comiesięczne spotkania Forum są okazją nie tylko do systematycznego podnoszenia wiedzy, kwalifikacji zawodowych, ale i wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

Zarząd Forum:

Przewodniczący: Andrzej Bukański (GOPS w Łukowicy)

Wiceprzewodnicząca: Anna Kruszak-Kołodziejczyk (GOPS w Bolesławiu)

Wiceprzewodniczący:  Norbert Paprota (MOPS w Bochni)

Członkowie:

Elżbieta Turek (GOPS w Kocmyrzowie),

Adam Musiał (GOPS w Krościenku nad.Dunajcem),

Stanisław Myjak (GOPS w Zabierzowie),

Agnieszka Majewska-Siwek (FRDL MISTiA)

Grażyna Hołda – honorowy członek Zarządu

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

 

 

Deklaracja członkowska:

Kalendarium spotkań na 2019 rok:

25.01, 25.02, 25.03, 29.04, 27.05, 24.06 Szczyrk, 29.07, 26.08, 23.09, 28.10, 25.11, 16.12

Font Resize
Kontrast Tytułów