Slider

Forum Urzędników Europejskich

Forum Urzędników Europejskich przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku. Do Forum należy 58 osób – pracownicy gmin i powiatów Małopolski, którzy zajmują się w szczególności poszukiwaniem możliwości i pozyskiwaniem środków finansowych na wsparcie rozwoju inwestycji w jst. Forum Urzędników Europejskich jest płaszczyzną wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy o ogłaszanych konkursach i terminach naborów wniosków na dofinansowanie różnych przedsięwzięć i uzyskiwania najbardziej aktualnych w tym zakresie informacji.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

  • Dorota Buczek  (Urząd Miasta w Skale) – Przewodnicząca
  • Krzysztof Klimek (Starostwo Powiatowe w Brzesku) – Wiceprzewodniczący
  • Anna Kowalska (Urząd Gminy Mogilany) – Członek Zarządu.
  • Agnieszka Majewska-Siwek -(FRDL MISTiA) – Członek Zarządu

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklaracja członkowska:

Kalendarium spotkań na 2019 rok:

14.01.; 7.02.; 5.03.; 9.04.; 7.05.; 11.06.; 9.07.; 6.08.; 10.09.; 8.10.; 5.11.; 10.12

Font Resize
Kontrast Tytułów