+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej to dobrowolne, nieformalne zgromadzenie osób pełniących aktualnie funkcje sekretarzy gmin i powiatów. Kontynuuje działalność i dorobek funkcjonującego od 1992 roku Forum Sekretarzy Gmin.

Forum formuje solidarność zawodową, sprzyja podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, sugeruje nowe rozwiązania dla samorządu terytorialnego, promuje ciekawe osoby ze środowiska oraz prezentuje opinie członków wobec instytucji i organizacji.

FSSPP  zrzesza 150 sekretarzy, głównie z województwa małopolskiego, ale także z województw: podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Forum prowadzi działalność konsultacyjno-szkoleniową. Organizuje każdego roku kilkanaście spotkań 1-dniowych w Krakowie oraz 3-dniowe konferencje wyjazdowe w różnych miejscowościach regionu. Stałe spotkania odbywają się zawsze w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10.00-14.00 w FRDL MISTiA.

Pracami Forum kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą:

  • Krzysztof Augustyn (Starostwo Powiatowe Gorlice) – Prezes
  • Janusz Krzyżak (Urząd Miejski w Zakliczynie) – Wiceprezes
  • Beata Skalska (Urząd Gminy Świątniki Górne) – Wiceprezes
  • Joanna Hałat-Majka (Urząd Gminy Pałecznica)
  • Daniel Śmierciak (Urząd Miasta Stary Sącz)
  • Piotr Koczanowski (Urząd Gminy Rzezawa)
  • Tomasz Ciałowicz (Urząd Gminy Słomniki)
  • Maria Sztuk (Starostwo Powiatowe Miechów)

 

Od lipca 1996 roku Forum prowadzi działalność wydawniczą redagując i rozprowadzając bezpłatnie wśród swoich członków Informator Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. Założeniem tego kwartalnika jest przekazywanie wiadomości o bieżącej i planowanej działalności Forum Sekretarzy, relacje z comiesięcznych spotkań, promowanie ciekawych rozwiązań funkcjonujących w gminach jak też pisanie o wszystkich innych sprawach ważnych i ciekawych dla środowiska sekretarzy.

Wybitnym osobom, wspierającym rozwój samorządności, Forum przyznaje Kałamarze z Gęsim Piórem, symbole o charakterze pamiątkowym. Do tej pory otrzymały je 24 osoby.

FSSPP zaprasza do swojego grona wszystkich Sekretarzy Gmin i Powiatów zainteresowanych merytoryczną współpracą w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FORUM

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Deklaracja członkowska

Kalendarium spotkań na 2018 rok:

6.02, 6.03, 10.04, 8.05, 5.06, 3.07, 4.09, 2.10, 6.11, 4.12

Font Resize
Kontrast Tytułów