Slider

Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych działające przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zostało utworzone 17 stycznia 2013 roku. Forum liczy obecnie 46 członków.

 

Podstawową formą działania Forum są comiesięczne, cykliczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie  których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące prowadzenia audytów i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Forum jest platformą współpracy i integracji osób zajmujących się audytami i kontrolami wewnętrznymi w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącą wsparcie dla środowiska zawodowego, służącą poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania. Zarząd serdecznie zaprasza wszystkie osoby zajmujące audytami i kontrolami wewnętrznymi w jednostkach sektora finansów publicznych do przystąpienia do Forum.

 

Pracami Forum kieruje Zarząd wybierany na 5-letnią kadencję. Obecnie w jego skład wchodzą:

  • Prezes Zarządu Jarosław Raźny – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  • Wiceprezes Zarządu Anna Pietrasiewicz Rybak – Gmina Kęty,
  • Członkowie Zarządu:
  • Beata Drozd-Cała – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
  • Mirosława Karkowska – MISTiA

 

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

 

Deklaracja członkowska:

 

 

 

Kalendarium spotkań Forum na 2019 rok:

9.01., 6.02., 6.03., 3.04., 8.05., 5.06., 6-7.06., 3.07., 7.08., 4.09., 2.10., 6.11., 4.12.2019 r.

Font Resize
Kontrast Tytułów