Slider

Finansowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych

Zapisz się 

24 września 2019 r, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskiwania funduszy na przedsięwzięcia artystyczne, kulturalne, edukacyjne i sportowe od podmiotów komercyjnych, fundacji, placówek dyplomatycznych i innych.

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje informacje dotyczące aplikowania do fundacji (Orange, Kronenberga, Dzieci i Młodzieży, itp.) oraz placówek dyplomatycznych (Ambasada USA, Instytut Francuski). Uczestnicy zapoznają się z programami fundacji, stowarzyszeń i placówek dyplomatycznych, które mają własne programy dotujące wydarzenia kulturalne, społeczne i edukacyjne. Poznają różne formy aplikacji (wnioski, generatory elektroniczne), zostaną poinformowani o terminach aplikowania oraz zasadach zgodnie z regulaminami poszczególnych placówek. Druga część szkolenia obejmuje przygotowanie oferty sponsorskiej dla sponsora komercyjnego. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przygotować ofertę sponsoringową, przeprowadzić rozmowę z potencjalnym sponsorem, jak przygotować niestandardowe świadczenia oraz zapoznają się z charakterystycznymi zapisami umowy sponsoringowej. Przeanalizują obowiązki i prawa sponsora i sponsorowanego.

ADRESACI:

 • Kadra zarządzająca i pracownicy instytucji kultury,
 • Pracownicy organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, działaniami społecznymi, edukacją i sportem,
 • Pracownicy uczelni artystycznych,
 • Pracownicy ośrodków sportowych i rekreacyjnych,
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za kulturę, edukację, sport, a także promocję,
 • Artyści oraz inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia.
 2. Omówienie możliwości grantowych co najmniej 8 fundacji, stowarzyszeń, placówek dyplomatycznych, które finansują przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, a także edukacyjne i sportowe wraz z podaniem terminów składania wniosków.
 3. Sponsoring – przygotowanie oferty sponsorskiej dla sponsora komercyjnego.
 4. Jak przeprowadzić rozmowę z potencjalnym sponsorem oraz przygotować niestandardowe świadczenia?
 5. Umowa sponsoringowa, prawa i obowiązki sponsora i sponsorowanego.
 6. Pytania i odpowiedzi.
 7. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Uzyskanie praktycznych informacji na temat możliwości pozyskania funduszy od fundacji, placówek dyplomatycznych oraz podmiotów komercyjnych na przedsięwzięcia artystyczne, kulturalne, edukacyjne i sportowe.
 • Uzyskanie bieżących informacji (dokumentacja aplikacyjna, przykładowe projekty, terminy składania wniosków) na temat możliwości grantowych takich fundacji jak: Fundacja Orange, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja Banku Zachodniego WBK i innych.
 • Uzyskanie praktycznych informacji na temat przygotowania efektywnej oferty sponsorskiej, sporządzania umowy sponsorskiej, partnerskiej, barterowej, etc.
 • Wymiana doświadczeń i możliwość konsultacji z trenerem kwestii dot. zakresu merytorycznego szkolenia.

 PROWADZĄCA:

Specjalistka z zakresu animacji kultury i zarządzania kulturą, doświadczony pracownik instytucji kultury. Trenerka, autorka i współautorka wielu programów szkoleniowych z zakresu pozyskiwania funduszy i sponsoringu w instytucjach kultury. Specjalistka ds. programów i projektów z obszaru kultury oraz pozyskiwania funduszy w sektorze kultury. Praktyk
w prezentowanej dziedzinie.

 CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 31.08.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 20.09.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba kontaktowa w sprawie szkolenia: Anna Milewicz, adres email: anna.milewicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów