Slider

Wręczono pierwsze w Polsce certyfikaty ELoGE

Znamy laureatów Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym!

W poniedziałek, 8 września w Warszawie w Muzeum POLIN, podczas gali połączonej z Rankingiem Samorządów „Rzeczpospolitej” Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wręczyła pierwsze w Polsce certyfikaty Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE).
Certyfikaty zostały wręczone przez panią Juttę Gutzkov, Head of Good Governance Division z Rady Europy i Cezarego Trutkowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

 

W I edycji ELoGE certyfikaty otrzymały następujące jednostki samorządowe:

1. Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, woj. świętokrzyskie,
2. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, woj. zachodniopomorskie,
3. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, woj. opolskie,
4. Urząd Gminy Lesznowola, woj. mazowieckie,
5. Urząd Miejski w Obornikach, woj. wielkopolskie,
6. Urząd Miasta Piły, woj. wielkopolskie,
7. Urząd Gminy w Stoczku, woj. mazowieckie,
8. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, woj. śląskie,
9. Urząd Miejski w Wejherowie, woj. pomorskie.

Certyfikat ELoGE ważny jest przez dwa lata.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Szczegółowe informacje o znaku ELoGE znajdują się na stronie internetowej www.frdl.org.pl/eloge

Font Resize
Kontrast Tytułów