Slider

E-XTRA KOMPETENTNI – KOLEJNY NABÓR

Ogłaszamy II nabór uzupełniający konkursu grantowego w ramach projektu e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, nr POPC.03.01.00-00-0068/17, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów, w tym Regulamin konkursu, wzór wniosku aplikacyjnego, dostępne są na stronie projektu: http://e-xtra.com.pl/

Termin składania wniosków upływa 15.03.2019 r. o godzinie 16:00.

Koordynator projektu:  Maria Piękoś-Konopnicka, ?e-mail: maria.konopnicka@mistia.org.pl

Więcej informacji TUTAJ

Font Resize
Kontrast Tytułów