Slider

e-Xtra Kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego

Strona www projektu: e-xtra.com.pl
Obszar tematyczny projektu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Instytucja kontraktująca/sponsor: Ministerstwo Cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Lider projektu: FRDL MISTiA
Partner projektu: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”
Czas trwania: 02.04.2018 — 31.03.2020 

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług. Ponadto założenia projektu zmierzają do rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK, nabycia umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijania umiejętności bardziej zaawansowanych wśród mieszkańców obu województw, a także stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym – w gminach.

Projekt obejmuje przeszkolenie 8036 osób dorosłych, w tym 402 osoby z niepełnosprawnościami. Kwota, o którą mogą się ubiegać gminy, to od 15.000 zł do 150.000 zł. W ramach otrzymanych środków Grantobiorcy mogą nie tylko zapewnić przygotowanie merytoryczne i wynagrodzenie dla swoich instruktorów, ale także zakupić sprzęt potrzebny do prowadzenia szkoleń, zorganizować miejsce spotkań dla uczestników zajęć, a także odpowiednio wypromować cykl spotkań, aby każdy zainteresowany członek lokalnej społeczności mógł w nich uczestniczyć.

Tematyka szkoleń:

  1. Rodzic w Internecie”
  2. Mój biznes w sieci”
  3. Moje finanse i transakcje w sieci”
  4. Działam w sieciach społecznościowych”
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  6. Rolnik w sieci”
  7. Kultura w sieci”

Koordynator projektu: Maria Piękoś-Konopnicka

 

Font Resize
Kontrast Tytułów