Slider

„E–MISJA-ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PODKARPACKIEGO”

Informujemy, iż przedłużyliśmy VII nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego – Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:
• Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
• Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
• Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
• Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
• Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Kwota grantu, o jaką gminy mogą się ubiegać, to nawet 150 tys. zł. Nie jest wymagane wnoszenie wkładu własnego.

Termin składania wniosków trwa od 15.04.2019 r. do 27.05.2019 r. (do godz. 16:00).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Ewelina Dańko (Koordynator projektu)

 

Font Resize
Kontrast Tytułów