Slider

e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego

Strona www projektu: e-misja.com.pl
Obszar tem­aty­czny pro­jek­tu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Insty­tuc­ja kontraktująca/sponsor: Min­is­terst­wo Cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Lid­er pro­jek­tu: FRDL MIS­T­iA
Part­ner pro­jek­tu: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”
Czas trwa­nia: 01.08.2018 — 31.07.2020

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług. Ponadto założenia projektu zmierzają do rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK, nabycia umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijania umiejętności bardziej zaawansowanych wśród mieszkańców obu województw, a także stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym – w gminach.

Projekt obejmuje przeszkolenie 8036 osób dorosłych, w tym 402 osoby z niepełnosprawnościami. Kwota, o którą mogą się ubiegać gminy, to od 15.000 zł do 150.000 zł. W ramach otrzymanych środków Grantobiorcy mogą nie tylko zapewnić przygotowanie merytoryczne i wynagrodzenie dla swoich instruktorów, ale także zakupić sprzęt potrzebny do prowadzenia szkoleń, zorganizować miejsce spotkań dla uczestników zajęć, a także odpowiednio wypromować cykl spotkań, aby każdy zainteresowany członek lokalnej społeczności mógł w nich uczestniczyć.

Tem­atyka szkoleń:

  1. „Rodz­ic w Internecie”
  2. „Mój biznes w sieci”
  3. „Moje finanse i transakc­je w sieci”
  4. „Dzi­ałam w sieci­ach społecznoś­ciowych”
  5. „Tworzę włas­ną stronę inter­ne­tową (blog)”
  6. „Rol­nik w sieci”
  7. „Kul­tura w sieci”

Koordynator projektu:  Ewelina Dańko, tel. 12/633 51 54 wew. 122, e-mail: ewelina.danko@mistia.org.pl

Gminy, które otrzymały dofinansowanie

1/EM/2018         Gmina Tryńcza – kwota dofinansowania 20 160,00 zł

2/EM/2018         Gmina Bukowsko – kwota dofinansowania 112 000,00 zł

3/EM/2018         Gmina Dukla – kwota dofinansowania 100 784,00 zł

4/EM/2018         Gmina Świlcza – kwota dofinansowania 143 010,00 zł

5/EM/2018         Gmina Jedlicze – kwota dofinansowania 141 120,00 zł

6/EM/2018         Gmina Jarosław – kwota dofinansowania 130 430,00 zł

7/EM/2018         Gmina Ludwin – kwota dofinansowania 61 516,00 zł

8/EM/2018         Gmina Ropczyce – kwota dofinansowania 138 170,00 zł

9/EM/2018         Gmina Markowa – kwota dofinansowania 120 960,00 zł

10/EM/2018       Gmina Grabowiec – kwota dofinansowania 66 534,00 zł

11/EM/2018       Gmina Kurów – kwota dofinansowania 74 800,00 zł

12/EM/2018       Gmina Padew Narodowa – kwota dofinansowania 116 580,00 zł

13/EM/2018       Gmina Radomyśl Wielki – kwota dofinansowania 96 740,00 zł

14/EM/2018       Gmina Przecław – kwota dofinansowania 125 540,00 zł

15/EM/2018       Gmina Harasiuki – kwota dofinansowania 120 960,00 zł

16/EM/2018       Gmina Kamień – kwota dofinansowania 147 083,00 zł

17/EM/2018       Gmina Lesko – kwota dofinansowania 100 800,00 zł

18/EM/2018       Gmina Kuryłówka – kwota dofinansowania 150 000,00 zł

19/EM/2019       Gmina Raniżów – kwota dofinansowania 100 794,00 zł

20/EM/2019       Gmina Brzostek – kwota dofinansowania 78 379,62 zł

21/EM/2019       Gmina Rybczewice – kwota dofinansowania 148 960,00 zł

22/EM/2019       Gmina Sanok – kwota dofinansowania 127 670,00 zł

23/EM/2019       Gmina Tarnobrzeg – kwota dofinansowania 56 000,00 zł

24/EM/2019       Gmina Wiązownica – kwota dofinansowania 149 292,00 zł

25/EM/2019       Gmina Wojciechów – kwota dofinansowania 94 080,00 zł

26/EM/2019       Gmina Kolbuszowa – kwota dofinansowania 125 185,00 zł

27/EM/2019       Gmina Rymanów – kwota dofinansowania 147 840,00 zł

28/EM/2019       Gmina Tuszów Narodowy – kwota dofinansowania 89 600,00 zł

29/EM/2019       Gmina Haczów – kwota dofinansowania 94 075,00 zł

30/EM/2019       Gmina Zarszyn – kwota dofinansowania 149 520,00 zł

31/EM/2019       Gmina Radomyśl n. Sanem – kwota dofinansowania 150 000,00

32/EM/2019       Gmina Rakszawa – kwota dofinansowania 56 000,00 zł

33/EM/2019       Gmina Krosno – kwota dofinansowania 147 840,00 zł

34/EM/2019       Gmina Orły – kwota dofinansowania 56000,00 zł

35/EM/2019       Gmina Nowa Sarzyna- kwota dofinansowania 56 000,00 zł

36/EM/2019       Gmina Grodzisko Dolne – kwota dofinansowania 147 840,00 zł

37/EM/2019       Gmina Przeworsk – kwota dofinansowania 147 840,00 zł

38/EM/2019       Gmina Wadowice Górne – kwota dofinansowania 56 000,00 zł

39/EM/2019       Gmina Czermin – kwota dofinansowania 56 000,00 zł

40/EM/2019       Gmina Mielec – kwota dofinansowania 56 000,00 zł

41/EM/2019       Gmina Księżpol – kwota dofinansowania 150 000,00 zł

42/EM/2019       Gmina Krasnystaw – kwota dofinansowania 56 000,00 zł

Font Resize
Kontrast Tytułów