Slider

Dotacje podręcznikowe w 2019 roku. Zasady kalkulowania, wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. zasady ewidencjonowania i brakowania podręczników

23 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione istotne kwestie dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2019 roku.

ADRESACI:

dyrektorzy i główni księgowi szkół podstawowych prowadzonych zarówno przez  samorząd,  jak i  inne osoby prane bądź fizyczne,  [i]skarbnicy, główni księgowi jednostek obsługujących szkoły podstawowe (CUW), nauczyciele bibliotek szkolnych, pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, kuratoriów oświaty,  zajmujący się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

PROGRAM:

 1. Podstawy  formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 3. Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń- – ćwiczenie warsztatowe.
 4. Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – ćwiczenie warsztatowe.
 5. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
 6. Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
 7. Procedury wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 8. Warianty zakupu podręczników – model rozproszony  (pojedyncze podręczniki) oraz model w zestawie.
 9. Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów – rozwiązywanie nietypowych problemów.
 10. Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 11. Zasady przyjęcia na stan szkoły.
 12. Problem zmieniającej się liczby uczniów pomiędzy ostatnią aktualizacją a terminem zakupu podręczników i ćwiczeń uczniów.
 13. Problem przepływu uczniów w trakcie roku szkolnego z rozliczanie dotacji.
 14. Zasady wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych uczniom.
 15. Zasady brakowania podręczników po okresie użytkowania, w tym po okresie dwuletnim użytkowania.
 16. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika.
 17. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań.
 18. Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.

 KORZYŚCI:

Poznanie zasad kalkulowania, wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2019 roku.

Szkolenie zawiera elementy praktyczne  kalkulowania i wydatkowania środków dotacji podręcznikowej wynikające z praktyk stosowanych w szkołach, samorządach i kuratoriach.

Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na zadane pytania i będą mieli okazję wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego tematu.

PROWADZĄCY: 

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu  publikacji i trener szkoleń w problematyce dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Doradza największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce.  W zakresie udzielania i wykorzystania dotacji podręcznikowej od strony praktycznej przeszkolił ponad tysiąc czterysta osób (urzędników, dyrektorów szkół, nauczycieli bibliotek, księgowych i sekretarzy szkół). Wykładowca uczelni wyższej.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 9.05.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 16.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów