+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Dotacje podręcznikowe oraz bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019. Zasady wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w okresie wdrażania reformy

data i miejsce: 9 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: dyrektorzy i główni księgowi szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez samorządy oraz inne osoby prane bądź fizyczne, [i]skarbnicy gmin i powiatów, główni księgowi jednostek obsługujących szkoły podstawowe,  szkoły z klasami dotychczasowego gimnazjum, nauczyciele bibliotek szkolnych, pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, kuratoriów oświaty, urzędów wojewódzkich  zajmujących się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie zasad wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w okresie wdrażanie reformy. Ponadto uczestnicy szkolenia, zapoznają się z zasadami rozliczania dotacji oraz kontroli wykorzystania dotacji.

prowadzący: prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu  publikacji i trener szkoleń w problematyce dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.  Doradza największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce.

program:

 • 1. Uwarunkowania formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy   z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2203).
 • Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 • Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
 • Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń.
 • Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
 • Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
 • Procedury wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 • Warianty zakupu podręczników – model rozproszony  (pojedyncze podręczniki) oraz w zestawie.
 • Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów – rozwiązywanie nietypowych problemów.
 • Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 • Zasady przyjęcia na stan szkoły, gospodarowania oraz brakowania po okresie użytkowania a polityka rachunkowości oraz inwentaryzacyjna.
 • Zasady wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych uczniom.
 • Przepływy uczniów w trakcie roku szkolnego, zmieniająca się liczba uczniów – a dotacja.
 • Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika
 • Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań
 • Rozliczenie dotacji podręcznikowej w przypadku klas dotychczasowego gimnazjum:
  a) włączonego do szkoły podstawowej,
  b) przekształconego w szkołę podstawową
  c) włączonego do szkoły ponadpodstawowej
  d) przekształconego w szkołę ponadpodstawową
  e) „wygaszanego”
 • Rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów – rozwiązywanie nietypowych problemów.
 • Rozliczenia dotacji wg kwot standardowych zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.
 • Rozliczenia dotacji  wg kwot  zwiększonych  zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.
 • Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 26.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 2 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl