Slider

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego a ochrona danych osobowych w kontekście RODO

17 grudnia 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie podczas którego uczestnicy poznają zasady i procedury udostępniania informacji publicznej.Szkolenie obejmuje obszary, które planowane są w kontrolach UODO celem wykazania przez JST zgodności z RODO.

ADRESACI:

kadra zarządzająca, pracownicy działów kadr i płac, osoby zajmujące się dokumentacją pracowniczą.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czym jest informacja publiczna – przykłady w orzecznictwie. Podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji i podmioty obowiązane do jej udostępnienia.
 2. Informacja prosta a przetworzona. Analiza różnic na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 3. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Prawo do prywatności a ustawa o ochronie danych osobowych na tle najnowszego orzecznictwa.
 4. Procedura udostępniania informacji publicznej. Analiza możliwych scenariuszy w przypadku złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej. Stosowanie przepisów kpa. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej.
 5. Formy udostępniania informacji publicznej (BIP, repozytorium, miejsc ogólnie dostępne).
 6. Opłata za dostęp do informacji publicznej na tle orzecznictwa. Jak w praktyce ustalać koszty udostępniania informacji publicznej. Czy opłata podlega egzekucji administracyjnej.
 7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Decyzja administracyjna.
 8. Umorzenie postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej. Decyzja administracyjna. Zmiany w kpa – nowe elementy decyzji.
 9. Orzecznictwo sądowe w zakresie informacji publicznej.
 10. Jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP?
 11. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów oraz udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia.
 12. Udostępnianie i odmowa informacji publicznej w kontekście RODO.
 13. Konstytucja i ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy RODO, wzajemny stosunek regulacji.
 14. Obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 15. Uprawnienia podmiotów na gruncie RODO, składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

KORZYŚCI:

 • Poznanie procedury udostępniania informacji publicznej.
 • Przedstawienie ograniczeń w dostępie do informacji publicznej, prawa do prywatności i ustawy o ochronie danych osobowych na tle najnowszego orzecznictwa.
 • Poznanie form udostępniania informacji publicznej.
 • Odpowiedź na pytanie: jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP?
 • Zajęcia będą obejmować obszary, które planowane są w kontrolach UODO celem wykazania przez JST zgodności z RODO.

PROWADZĄCY: 

Radca prawny z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, mobbingu itp. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do3 grudnia2019 r.cena promocyjna390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczeniepotwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 12 grudnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

OPIEKUN KURSU:

Magdalena Stawiarska, e-mail: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów