Slider

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza osoby zajmujące się promocją, marketingiem i zagadnieniami public ralations do przystąpienia do stałego Forum o nazwie:

FORUM   MARKI  LOKALNEJ

Forum jest  platformą współpracy i integracji  osób zajmujących się tworzeniem i promocją marki lokalnej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podległych jednostkach. Forum stanowi także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń, a nade wszystko doskonaleniu metod pracy i działania.

Liczymy na to,  że dzięki  wymianie doświadczeń i wykorzystaniu wiedzy ekspertów, gminy  będą miały okazję wypracować wspólną regionalną politykę budowania silnej marki lokalnej.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Marki Lokalnej, proszony jest  o zapoznanie się z projektem statutu Forum (projekt statutu jest dostępny na stronie www.mistia.org.pl) oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji: na adres poczty elektronicznej: mistia@mistia.org.pl lub grazyna.koprowska@mistia.org.pl.

Spotkania Forum w 2019 roku będą się odbywały raz w kwartale.

Terminy spotkań Forum Marki Lokalnej w 2019 roku:  14.01, 4.04, 4.07, 3.10, 16.12

Wysokość składki członkowskiej w 2019 r. wynosi: 210 zł + 23% VAT w kwartale.

Z poważaniem,

Koordynator Forum Grażyna Koprowska:  grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Do pobrania:

Deklaracja członkowska

Projekt statutu

 

Read More

Kraków, 29 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST, które odbędzie się 14 listopada 2018 r. (środa), w sali konferencyjnej S.H.U. KŁOS – ul. Szlak 65 (parter), w godz. 10.00 – 13.00.

Gościem spotkania będzie Pan Przemysław Żak – prawnik specjalizujący się w różnych aspektach dostępu do informacji publicznej, doświadczony trener, konsultant, uczestnik procesów legislacyjnych, który przedstawi temat:

RODO

a dostęp do informacji publicznej

Jednocześnie przypominam, a tych z Państwa którzy nie uczestniczyli w spotkaniu Forum w dniu 10.10.br. informuję, że podczas październikowego spotkania Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST zatwierdzony został Statut Forum oraz wybrany Zarząd, w składzie:

  • Rafał Szałaśny – Urząd Gminy Brzeszcze, Prezes Zarządu
  • Damian Król – Urząd Gminy Proszowice, Wiceprezes Zarządu
  • Grzegorz Palkij – Urząd Gminy Dobra, Wiceprezes Zarządu
  • Beata Sięka – Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Członek Zarządu
  • Anna Łyżwa – FRDL MISTiA, Członek Zarządu.

 

 Termin kolejnego spotkania w 2018 r. to: 20 grudnia br.

Gościem honorowym naszego Forum będzie wówczas dr Maciej Kawecki – koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, który omówi zagadnienia związane
z wykonywaniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w JST.

 

Udział dra Macieja Kaweckiego w naszym Forum jest niekomercyjny. Dr Maciej Kawecki za swoje wystąpienie nie przyjmuje żadnego wynagrodzenia występując w charakterze gościa honorowego.

 

Poniżej, podaję terminy spotkań Forum w 2019 r., które – w pojedynczych przypadkach – mogą ulec zmianie. Na Państwa prośbę są to środy (czwarte środy miesiąca):

 

23.01. 27.02. 27.03. 24.04. 22.05. 26.06. 24.07. 28.08.

25.09.

23.10. 27.11. 18.12.

 

Z poważaniem,

Anna Łyżwa

Dyrektor FRDL MISTiA

 

Dnia 10 października 2018 r. Członkowie FKZK uczestniczyli w jednym z epizodów ćwiczeń obronnych realizowanych przez Powiat krakowski p.k. „Babie Lato 2018”.

Scenariusz ćwiczeń dotyczył poszukiwań zaginionego kuriera, który nie dotarł do miejsca docelowego z kartami powołań w trakcie akcji kurierskiej.

W ćwiczeniach brały udział jednostki Policji, Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś, Starostwa Powiatowego w Krakowie, grupy operacyjne Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy utworzyli na miejscu poszukiwań sztab operacyjny do koordynacji działań poszukiwawczo-ratowniczych.

 

Font Resize
Kontrast Tytułów